Η μαγεία του φωτός - Χρησιμοποιώντας φασματοσκόπια και χρωματικούς τροχούς για τη μελέτη των ιδιοτήτων του φωτός

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σετ οκτώ δραστηριοτήτων, οι μαθητές εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες για να κατασκευάσουν ένα φασματοσκόπιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση πηγών φωτός, όπως ο ήλιος, οι λυχνίες LED και μια οθόνη. Με τον τρόπο αυτό θα κατανοήσουν ότι το λευκό φως μπορεί να αναλυθεί σε πολλά διαφορετικά χρώματα και ότι τα σύνθετα [...]

Αστροκαλλιεργητής

Σύντομη περιγραφή: Σε αυτό το σύνολο έξι δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα διερευνήσουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και θα συσχετίσουν τους παράγοντες αυτούς με την ανάπτυξη φυτών στο διάστημα. Οι μαθητές θα μάθουν ότι τα φυτά χρειάζονται αέρα, φως, νερό, θρεπτικά συστατικά και σταθερή θερμοκρασία για να αναπτυχθούν. Οι μαθητές θα παρατηρήσουν τι συμβαίνει στα φυτά όταν μεταβάλλουν ορισμένους από αυτούς τους παράγοντες. Αυτοί [...]