Pilsētas karstie punkti

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu kopumā skolēni uzzinās, kā apbūvētā vide izraisa pilsētas siltuma salas efektu un kā Zemes novērojumus var izmantot, lai uzraudzītu šo efektu un atbalstītu centienus to samazināt. Pirmajā aktivitātē skolēni pētīs vizuālus datus par pilsētas temperatūru un izmantos tos, lai [...]