Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Zaļās veļas mazgāšanaIzmeklēšanaCSPU

Beļģija 17 gadi   2 / 2

Projekta nosaukums:

Enquête sur le greenwashing des entreprises face à leur empreinte environnementale et climatique

Pētījuma jautājums

Enquête sur plusieurs entreprises qui se veulent "eco-friendly" dans l'objectif de vérifier le véritable impact de leurs actions, et comparaison avec le ressenti des consommateurs.

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Mūsdienās mūsu planētas nākotne ilgtermiņā ir neskaidra dažādu iemeslu dēļ, no kuriem viens ir dažādu rūpniecības nozaru oglekļa izmantošana. In le but de promouvoir un avenir plus responsable et durable, les consommateurs prennent de plus en plus à coeur de se renseigner sur la manière dont le produit qu'il souhaite acheter a été crée.

Lai iedrošinātu patērētājus iegādāties savus produktus, uzņēmumi nevairās no "zaļās mazgāšanas" (greenwashing). Tas ir krāpniecisks paņēmiens, kas tiek izmantots mārketingā un kura mērķis ir izmantot ekoloģisko argumentu, lai veicinātu ētisku un videi draudzīgu tēlu.Patērētājs, kas vēlas pievērst lielāku uzmanību savam patēriņam, domā, ka tas ir labs solis pret vidi, kas nav tā, kā tas ir. Cela mène à une perte de confiance dans la relation entre les entreprises et les consommateurs, but également à la décrédibilisation de celles qui cherchent à entreprendre de réelles actions.

Projekta tēma

Klimata pārmaiņas

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Nous envisageons donc d'analyser l'impact environnemental des industries qui utilisent le plus le greenwashing, en comparant les promesses/ attentes avec la réalité, ainsi que d'évaluer sur base d'enquête le ressentis de jeunes de notre âge par rapport à ces questions. Il est important d'analyser également la problematique du point de vue de la société et l'importance qu'ils accordent à la composition de leurs produits par exemple. Nous pourrions nous tourner vers des associations écologiques ou même en menant des enquêtes/ interrowant les consommateurs belges. Ont-ils conscience de l'existence du greeenwashing ? Comment vérifient-ils que les produits sont de bonnes qualités ? Les spécialistes pourraient nous éclairer sur la partie des organismes qui ne sont pas forcément reconnues et qui pourtant existes ou nous induire sur d'autres pistes de recherche. Nous aurons donc besoin des rapports écris sur la durabilité des différentes entreprises que nous pour pourrons confronter à leurs promesses marketing, ainsi que les réponses des jeunes consommateurs pour analyser la concordance entre tous ces éléments.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.