Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: GreenwashingInvestigationCSPU

Belgia 17 lat   2 / 2

Tytuł projektu:

Badanie dotyczące greenwashingu przedsiębiorstw w obliczu ich wpływu na środowisko i klimat

Pytanie badawcze

Badanie dotyczące wielu przedsiębiorstw, które chcą być "przyjazne dla środowiska" w celu sprawdzenia rzeczywistego wpływu ich działań i porównanie z oceną konsumentów.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

W dzisiejszych czasach przyszłość naszej planety pozostaje niepewna z różnych powodów, z których jednym jest emisja dwutlenku węgla w różnych gałęziach przemysłu. Dans de promouvoir un avenir plus responsable et durable, les consommateurs prennent en more en more à coeur de se renseigner sur la manière d'un product qu'il souhaite acheter été crée.

Aby zachęcić konsumentów do zakupu swoich produktów, przedsiębiorstwa nie wahają się stosować greenwashingu. Jest to nieuczciwa technika wykorzystywana w marketingu, której celem jest wykorzystanie argumentu ekologicznego do promowania wizerunku etycznego i dbającego o środowisko. Konsument, który chce zwrócić większą uwagę na swoją konsumpcję, może pomyśleć, że jest to dobre działanie na rzecz środowiska, co jednak nie jest prawdą. Powoduje to utratę zaufania w relacjach między przedsiębiorstwami a konsumentami, a także osłabienie tych, którzy starają się podejmować właściwe działania.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Przewidujemy zatem przeanalizowanie wpływu na środowisko branż, które w największym stopniu stosują greenwashing, poprzez porównanie obietnic/atrakcji z rzeczywistością, a także ocenę na podstawie ankiety opinii młodych ludzi w naszym wieku w odniesieniu do tych kwestii. Ważne jest, aby przeanalizować również problem z punktu widzenia społeczeństwa i znaczenie, jakie przypisują na przykład składowi swoich produktów. Nous pourrions nous tourner vers des associations écologiques ou même en menant des enquêtes/ interrogant les consommateurs belges. Czy są świadomi istnienia greeenwashing? Jak sprawdzają, czy produkty są dobrej jakości? Specjaliści mogą nam wyjaśnić część organizmów, które nie są jeszcze dokładnie rozpoznane, a które nadal istnieją, lub nakłonić nas do innych kierunków badań. Potrzebujemy raportów na temat trwałości różnych przedsiębiorstw, które możemy skonfrontować z ich obietnicami marketingowymi, a także odpowiedzi młodych konsumentów, aby przeanalizować zgodność między tymi elementami.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.