Έργα Climate Detectives 2021-2022


Θέμα έργου: .

Τίτλος του έργου: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας δασικής πυρκαγιάς και μέτρα μετριασμού.

Ομάδα: Δροσουλίτες

Drosia   Drosia   Ελλάδα   4 Ηλικία του μαθητή: 12-13 ετών


Ερευνητικό ερώτημα

Πώς να αξιολογήσετε και να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις στο τοπικό περιβάλλον και τα περιουσιακά στοιχεία από ένα συμβάν δασικής πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας επιτόπιους πόρους, όπως οι πισίνες;

Περίληψη του έργου
27/07/2001 εκδήλωση πυρκαγιάς κοντά στη Δροσιά

Η γειτνίαση του πυκνά δομημένου ιστού της Δροσιάς με τις δασικές και θαμνώδεις ανοιχτές εκτάσεις δημιουργεί τη δυνατότητα ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, οι οποίες μπορούν να διαδοθούν ταχύτατα μέσω των όγκων πρασίνου που βρίσκονται διάσπαρτες στις γειτονιές, προκαλώντας μεγάλη ζημιά στη ζωή και την περιουσία.
Εξαιτίας των ακραίων και παρατεταμένων καλοκαιρινών θερμικών φορτίων που σημειώθηκαν στην περιοχή το περασμένο καλοκαίρι, τα οποία προκλήθηκαν από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή, ένα καταστροφικό συμβάν πυρκαγιάς σάρωσε και έθεσε σε μεγάλο κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του προαστίου.
Ως αποτέλεσμα, χρησιμοποιούνται διαδικασίες και τεχνολογικά εργαλεία για την αξιολόγηση των σχετικών παραμέτρων περιβαλλοντικής υγείας και πρακτικών τρόπων κινητοποίησης δράσεων μετριασμού για την αποτελεσματικότερη προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της πυρκαγιάς κοντά στη Δροσιά

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δασικής πυρκαγιάς στη Δροσιά:
1. Το επίπεδο υγρασίας πέφτει στην καμένη περιοχή.
2. Αύξηση της συγκέντρωσης CO λόγω της πυρκαγιάς.
3. Η θερμοκρασία της καμένης περιοχής είναι κατά μερικούς βαθμούς υψηλότερη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη θερμοκρασία του δάσους ακριβώς δίπλα της.
Μέθοδοι και υλικά: Sentinel 2 L2A- Moisture Index, Landsat 8L1-Thermal, Sentinel 5 CO

Τι ακολουθεί; Ενέργειες για να κάνετε τη διαφορά και να βοηθήσετε στη μείωση του προβλήματος
Δίκτυο πυροσβεστήρων κυρίως με βάση τη θέση της πισίνας

- Οι περισσότερες από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών της Δροσιάς θα μειωθούν σταδιακά, λόγω της φυσικής αναγέννησης των δασών.
- Δενδροφύτευση.
- Πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων παρόμοιων πυρκαγιών στο μέλλον.
- Η βασική ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί το νερό των πισινών που βρίσκονται στην περιοχή για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
- Κατά την ανανέωση του νερού στις πισίνες, για λόγους συντήρησης και καθαρισμού, οι ανακυκλωμένες ποσότητες νερού των πισινών θα αποστέλλονται σε δεξαμενές για να χρησιμοποιηθούν από το δίκτυο πυροσβεστήρων ή ακόμη και για τον ανεφοδιασμό των πυροσβεστικών οχημάτων.
- Το δίκτυο πυροσβεστήρων συνδυάζεται με ένα σύστημα αισθητήρων που σαρώνει συνεχώς την περιοχή και εντοπίζει μέσα σε λίγα λεπτά τη θέση της πυρκαγιάς.
- Κάθε πυροσβεστήρας ρίχνει νερό σε ακτίνα περίπου 50 μέτρων.
- Η θέση αυτού του δικτύου πυροσβεστήρων το καθιστά ασπίδα προστασίας του παρθένου δάσους του βουνού της Πεντέλης, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.
- Οι φυσικές δεξαμενές νερού θα μπορούσαν να αναμορφωθούν για να συλλέγουν το νερό της βροχής για τον ανεφοδιασμό των ελικοπτέρων και των οχημάτων της Πυροσβεστικής.
- Εναλλακτικά, οι δεξαμενές αυτές θα μπορούσαν να συνδεθούν με το δίκτυο πυροσβεστήρων για να ενισχύσουν την παροχή νερού.

Σύνδεσμος έργου:

https://pkoutroubas.blogspot.com/2022/04/environmental-effects-of-forest-fire.html

Αφίσα έργου:

Κατεβάστε την αφίσα του έργου PDF

Παρουσίαση του έργου

Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα