Klimaatdetectives Projecten 2021-2022


Projectonderwerp: Bosbranden

Projecttitel: Milieueffecten van een bosbrand en verzachtende maatregelen.

Team: Drosoulieten

Drosia   Drosia   Griekenland   4 Leeftijd student: 12-13 jaar oud


Onderzoeksvraag

Hoe kunnen de gevolgen van een bosbrand voor de lokale omgeving en bezittingen worden geëvalueerd en geminimaliseerd door gebruik te maken van bronnen ter plaatse, zoals zwembaden?

Samenvatting van het project
27/07/2001 brand bij Drosia

De nabijheid van de dichtbebouwde structuur van Drosia tot open bos- en struikgebieden creëert het potentieel voor onbeheersbare branden, die zich snel kunnen verspreiden door de groene volumes die verspreid liggen in de buurten, en grote schade kunnen toebrengen aan mensenlevens en eigendommen.
Als gevolg van de extreme en langdurige zomerse hitte in het gebied afgelopen zomer, veroorzaakt door de wereldwijde klimaatverandering, woedde er een verwoestende brand die het voortbestaan van de buitenwijk ernstig in gevaar bracht.
Als gevolg hiervan worden procedures en technologische hulpmiddelen gebruikt om relevante gezondheidsparameters voor het milieu te beoordelen en praktische manieren om mitigatieacties te mobiliseren om de natuurlijke en bebouwde omgevingen efficiënter te beschermen.

Belangrijkste resultaten en conclusies
Milieueffecten van de brand bij Drosia

Milieueffecten van de bosbrand in Drosia:
1. Het vochtgehalte in het verbrande gedeelte daalt.
2. Toename van de CO-concentratie door de brand.
3. De temperatuur van het verbrande gebied is een paar graden hoger dan die van het bos ernaast.
Methoden en materialen: Sentinel 2 L2A-vochtigheidsindex, Landsat 8L1-Thermal, Sentinel 5 CO

Wat is de volgende stap? Acties om een verschil te maken en het probleem te helpen verminderen
Netwerk van brandblussers voornamelijk gebaseerd op de locatie van het zwembad

- De meeste milieueffecten van Drosia-bosbranden zullen geleidelijk afnemen door natuurlijke bosregeneratie.
- Aanplant van bomen.
- Er moeten maatregelen worden genomen om de gevolgen van soortgelijke brandgebeurtenissen in de toekomst tot een minimum te beperken.
- Het belangrijkste idee is om het water van de zwembaden in het gebied te gebruiken om brand te blussen.
- Bij het verversen van het water in de zwembaden, voor onderhouds- en reinigingsdoeleinden, wordt de hoeveelheid gerecycled zwembadwater naar tanks gestuurd om te worden gebruikt door het brandblussernetwerk, of zelfs om brandweervoertuigen bij te vullen.
- Het netwerk van brandblussers is gekoppeld aan een sensorsysteem dat het gebied continu scant en binnen enkele minuten de locatie van de brand vaststelt.
- Elke brandblusser werpt water in een straal van ongeveer 50 m.
- De locatie van dit netwerk van brandblussers maakt het een schild om het ongerepte bos van de Penteli berg, dat vlakbij ligt, te beschermen.
- Natuurlijke waterreservoirs kunnen worden omgevormd om regenwater op te vangen en helikopters en voertuigen van de brandweer bij te vullen.
- Als alternatief kunnen deze reservoirs worden aangesloten op het blusapparatennetwerk om de watertoevoer te versterken.

Projectlink:

https://pkoutroubas.blogspot.com/2022/04/environmental-effects-of-forest-fire.html

Projectposter:

Download projectposter PDF

Projectpresentatie

Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
← Alle projecten