Έργα Climate Detectives 2019-2020

Θέμα έργου: Παγκόσμια υπερθέρμανση

Τίτλος του έργου: Οι κανονικές τέσσερις εποχές, η αποψίλωση των δασών και οι βροχοπτώσεις

Ομάδα: Vianu Climate Detectives  Έργο που έλαβε υψηλή διάκριση

2019-2020   Tudor Vianu Εθνικό Κολλέγιο Επιστήμης Υπολογιστών   Βουκουρέστι   Ρουμανία   11 Ηλικία του μαθητή: 12-13, 14-15


Περίληψη του έργου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνήθεις τέσσερις εποχές που είναι χαρακτηριστικές για ένα εύκρατο κλίμα φαίνεται να μετατρέπονται σταδιακά σε δύο μόνο, με απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας αντί για ήπιες μεταβάσεις, διερευνήσαμε αν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της επιθετικής αποψίλωσης των δασών, των βροχοπτώσεων και των τροποποιήσεων των εποχών. Στο έργο μας πέρυσι, νιώσαμε τα όρια της επεξεργασίας μόνο με το Excel. Συνειδητοποιήσαμε ότι το διάστημα των 20 ετών δεν ήταν αρκετό και συλλέξαμε πληροφορίες από έναν μόνο μετεωρολογικό σταθμό. Τώρα, η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με ένα πρόγραμμα C ++ που φτιάχτηκε από την ομάδα μας και τις δυνατότητες διαγραμμάτων που προσφέρει το Excel. Χρησιμοποιώντας το δικό μας σενάριο, η ανάλυση έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Στο πλαίσιο του έργου, η γενικότητα είναι σημαντική, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τις γειτονικές χώρες μπορούν να αναλυθούν προκειμένου να δούμε άλλες αιτίες των εσωτερικών φαινομένων. Επιπλέον, δημιουργήσαμε τον δικό μας ιστότοπο στη διεύθυνση https://vianuclimatedetectives.com/ όπου μοιραστήκαμε τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε, την επεξεργασία και τα αποτελέσματα. Όλη η επεξεργασία θα είναι διαθέσιμη για το κοινό από τις 26 Μαΐου 2020. Επιπλέον, επεκτείναμε την περίοδο σε 60 χρόνια, επεξεργαστήκαμε δεδομένα και από τους 26 μετεωρολογικούς σταθμούς της Ρουμανίας και αφιερώσαμε ένα ειδικό κεφάλαιο στην ποιότητα των δεδομένων, εξαλείφοντας 7 σταθμούς που δεν πέρασαν το τεστ ποιότητας. Επίσης, θέλαμε να μετρήσουμε τη θερμοκρασία με ακρίβεια, οπότε χρησιμοποιήσαμε έναν αισθητήρα, εμπνευσμένο από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Astropi Mission Zero, όπου μετρήσαμε τη θερμοκρασία στον ISS με τους αισθητήρες που υπήρχαν εκεί. Εγκαταστήσαμε τον αισθητήρα θερμοκρασίας σε ένα "μίνι-ρομπότ", ώστε να μπορούμε να μετράμε καθημερινά τις θερμοκρασίες στην αυλή του σχολείου μας. Εξερευνήσαμε έναν τεχνικό τομέα της κλιματολογίας, ο οποίος ήταν ένα μεγάλο κέρδος. Ο αισθητήρας ήταν χρήσιμος ιδιαίτερα στο προκαταρκτικό στάδιο, όταν δεν ήταν διαθέσιμα τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα που είχαν αναρτηθεί από τους μετεωρολογικούς σταθμούς.

Κύρια αποτελέσματα

Μελετήσαμε τη δυναμική της αποψίλωσης, τη δομή σε υποεθνικό επίπεδο 2 και τις πρόσφατες εικόνες που κατέγραψε ο δορυφόρος Sentinel 2 A στους 11 κορυφαίους νομούς με τη μεγαλύτερη απώλεια δενδρώδους κάλυψης. Βελτιώσαμε τη χρήση προηγμένων εργαλείων όπως το Sentinel EO Browser και θέλουμε να συμμετάσχουμε στον διαγωνισμό προσαρμοσμένων σεναρίων Sentinel HUB Custom Script Contest στον τομέα της ανάλυσης αυτού του έργου. Επιπλέον, φτιάξαμε σχήματα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις για τις επιπτώσεις της αποψίλωσης των δασών στο κλίμα. Παρουσιάσαμε σε διαγράμματα τη μέση ετήσια θερμοκρασία μεταξύ 2001 και 2019 σε σύγκριση με το μέσο όρο της περιόδου 1961-1990. Παρατηρήσαμε μια σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας από το έτος 2007 με τις μεγαλύτερες αποψιλωμένες περιοχές. Συνεπώς, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αύξησης της θερμοκρασίας και της μαζικής αποψίλωσης των δασών. Στη συνέχεια, αναλύσαμε όλους τους μήνες που περιλαμβάνουν μεταβάσεις μεταξύ δύο εποχών: Φεβρουάριος-Μάρτιος, Μάιος-Ιούνιος, Αύγουστος-Σεπτέμβριος, Νοέμβριος-Δεκέμβριος. Παρατηρήσαμε σημαντικές αλλαγές για τη μετάβαση Καλοκαίρι-Φθινόπωρο και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, πρόσφατα, η μέση θερμοκρασία του πρώτου δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου υπερβαίνει τη μέση θερμοκρασία του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Αυγούστου από την περίοδο αναφοράς (1961-1990). Επομένως, θα μπορούσαμε να είμαστε μάρτυρες μιας παράτασης του Καλοκαιριού κατά 15 ημέρες, με τις εποχές να μην είναι πλέον οι κλασικές. Επίσης, αναλύσαμε το ύψος της βροχόπτωσης από τον πλησιέστερο μετεωρολογικό σταθμό στο νομό με τη μεγαλύτερη αποψιλωμένη έκταση στη Ρουμανία. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι μετά το 2007 η διαφορά μεταξύ της ποσότητας βροχόπτωσης τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είναι προφανώς μικρότερη από ό,τι την περίοδο 1961-1990. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται στο διάγραμμα ραντάρ που δείχνει μια συγκέντρωση της μηνιαίας βροχόπτωσης στον δακτύλιο που αντιστοιχεί στο ποσό των 80 mm, ενώ το μέγιστο εύρος ενός δακτυλίου την περίοδο 1961-2019 είναι 180 mm. Έτσι, υπάρχει μια παράταση του Καλοκαιριού κατά 30 ημέρες με κριτήριο το μηνιαίο ποσό βροχόπτωσης.

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Παρατηρώντας τον τεράστιο αντίκτυπο της αποψίλωσης των δασών στο κλίμα, γνωρίζαμε ότι έπρεπε να αναλάβουμε δράση. Πρώτον, θα έρθουμε σε επαφή με χορηγούς από τις εταιρείες που επηρεάζονται άμεσα από τις κλιματικές αλλαγές που προκαλούνται από την επιθετική αποψίλωση των δασών, όπως η ασφαλιστική βιομηχανία, η γεωργία, η βιομηχανία ενέργειας και πολλές άλλες. Στη συνέχεια, μαζί με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, θα συνεχίσουμε την εκστρατεία "Σώστε το δάσος" που ξεκινήσαμε πέρυσι, θα προγραμματίσουμε εκδηλώσεις δενδροφύτευσης που θα διαφημίζονται στον ιστότοπό μας, καθώς έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα στοιχείο του ιστολογίου όπου προωθούμε τις εκδηλώσεις μας και αλληλεπιδρούμε με τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, σχεδιάζουμε μια ειδική ημέρα στο λύκειό μας κάθε χρόνο την Ημέρα της Γης (22 Απριλίου), όπου θα προσκαλέσουμε σημαντικούς κλιματολόγους και μετεωρολόγους. Ωστόσο, φέτος, λόγω της πανδημίας, η εκδήλωσή μας μεταφέρθηκε στο διαδίκτυο, καθώς είχαμε μια διάσκεψη Zoom, η οποία αναρτήθηκε επίσης στο ιστολόγιο Εκδηλώσεις μας, όπου ευαισθητοποιήσαμε τους πολίτες για τα τρέχοντα σημαντικά κλιματικά ζητήματα και συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε το περιβάλλον. Τέλος, θα μπορούσαμε να οργανώσουμε διασκεδαστικά παιχνίδια και να φτιάξουμε περίπτερα με λεμονάδες για να φαίνονται όλα πιο ελκυστικά και διασκεδαστικά και να οργανώσουμε έναν φιλανθρωπικό χορό στο λύκειό μας ως εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων. Όλα τα χρήματα που θα περισσέψουν από τις δραστηριότητές μας θα δοθούν σε συλλόγους που βοηθούν στη διάσωση του πλανήτη μας φυτεύοντας δέντρα. Παρακαλούμε μη διστάσετε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για την αναλυτική ανάλυση, καθώς και για τις επερχόμενες εκδηλώσεις.

Σύνδεσμος έργου:

https://vianuclimatedetectives.com/

Βίντεο του έργου


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα