Έργα Climate Detectives 2019-2020

Θέμα έργου: Παγκόσμια υπερθέρμανση

Τίτλος του έργου: ΠΡΆΣΙΝΟ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΆ ΜΑΣ

Ομάδα: Biodetectives33

2019-2020   ΓΥΜΝΆΣΙΟ 33 GALAȚI (ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 33 GALAȚI)   Galați   Ρουμανία   22 Ηλικία του μαθητή: 12-13


Περίληψη του έργου

Η πόλη μας, το Γαλάτσι, βρίσκεται στη Ρουμανία, κατά μήκος του ποταμού Δούναβη, κοντά στο Δέλτα του Δούναβη. Το Γκαλάτι αντιμετωπίζει περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τη βιομηχανική ρύπανση (στη γειτονιά μας βρίσκεται μια μεγάλη χαλυβουργία), την αστική κυκλοφορία, τη μείωση των χώρων πρασίνου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στην πόλη μας και, επίσης, συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώροι πρασίνου αποτελούν πυρήνες βιοποικιλότητας στις αστικές περιοχές, η ομάδα μας πρότεινε μια σύντομη έρευνα σχετικά με τη βιοποικιλότητα (τύπος βλάστησης, είδη δέντρων, είδη πανίδας κ.λπ.) στη γειτονιά μας (περιοχή Micro 39, δημόσιος κήπος και κάτω όχθη του Δούναβη) και να αναλύσει ορισμένες από τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχουν αυτοί οι χώροι πρασίνου στους ανθρώπους. Η ομάδα μας έκανε μια σύντομη καταγραφή των χώρων πρασίνου που βρίσκονται στη συνοικία μας (Micro 39, Δημόσιος Κήπος, Κάτω όχθη του Δούναβη. Αυτή η σύντομη απογραφή έγινε με μετρήσεις, λήψη φωτογραφιών των χώρων πρασίνου και προσδιορισμό των τύπων βλάστησης στην αυλή του σχολείου μας. Για τους αβιοτικούς παράγοντες, οι μαθητές μέτρησαν φυσικές παραμέτρους χρησιμοποιώντας εφαρμογή στο τηλέφωνο, EO Browser ή άμεσες μετρήσεις (θερμοκρασία, υγρασία, φως). Για τους βιοτικούς παράγοντες, έβγαλαν φωτογραφίες στην αυλή του σχολείου, στη γειτονιά μας και επίσης στον δημόσιο κήπο και στην κάτω όχθη του Δούναβη. Επίσης, κάναμε επιτόπιες παρατηρήσεις της πανίδας και της χλωρίδας μαζί με εκπροσώπους της EPA. Οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους στην τάξη και συζήτησαν για τις μελλοντικές δράσεις που πρέπει να αναλάβουν.

Κύρια αποτελέσματα

- Γραφήματα σχετικά με φυσικές παραμέτρους (φως, θερμοκρασία) - Αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση της επιφάνειας - Φωτογραφίες με συγκεκριμένη πανίδα και χλωρίδα - Μαθητικές εργασίες σχετικά με τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων - Ένας κατάλογος πιθανών υπηρεσιών οικοσυστημάτων που παρέχονται από τους χώρους πρασίνου στην πόλη μας (αναψυχή, καλή ποιότητα αέρα, παροχή υπηρεσιών) - Ενημερωμένοι και αποφασισμένοι μαθητές

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Στη γειτονιά μας οι επιφάνειες των χώρων πρασίνου αντιπροσωπεύονται καλά, αλλά χρειάζονται περισσότερη προσοχή από την τοπική κοινωνία. Στο μέλλον σκοπεύουμε να αναπτύξουμε ένα σχέδιο για τη βελτίωση της ποιότητας των περιβαλλοντικών παραγόντων: ενημέρωση των ανθρώπων, δημιουργία νέων χώρων πρασίνου, εξασφάλιση υποστήριξης για οικολογικό έργο. Επίσης, σκοπεύουμε να επεκτείνουμε αυτού του είδους το σχέδιο σε μαθητές δημοτικών τάξεων και να γίνουμε μέντορές τους προκειμένου να συμβάλουμε σε μια βιώσιμη εκπαίδευση.

Βίντεο του έργου


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα