Έργα Climate Detectives 2019-2020

Θέμα έργου: Παγκόσμια υπερθέρμανση

Τίτλος του έργου: Διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται στην Batalha (τοποθεσία της Πορτογαλίας)

Ομάδα: Οι δαμαστές του φαινομένου του θερμοκηπίου

2019-2020   Σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Batalha   Batalha   Πορτογαλία   16 Ηλικία του μαθητή: 12-13, 14-15


Περίληψη του έργου

Σε αυτή την έρευνα μελετήσαμε τα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου (CO2) που εκλύονται στην Μπατάλα (περιοχή της Πορτογαλίας) - και την επίδρασή τους στο παγκόσμιο κλίμα. Για να κάνουμε αυτή τη μελέτη μετρήσαμε τη συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα, στο έδαφος, με ένα κιτ που διαθέτει αισθητήρες. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στη γύρω περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Batalha, ένα πολύ γνωστό πορτογαλικό μνημείο και ορόσημο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν αναλύθηκαν στη συνέχεια, προσπαθώντας να κατανοήσουμε τη συμβολή τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και, κατά συνέπεια, στο παγκόσμιο κλίμα. Τέλος, προτείνουμε λύσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στον τόπο μας.

Κύρια αποτελέσματα

Θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι ξεκινήσαμε το έργο με μια θεωρητική έρευνα προσπαθώντας να κατανοήσουμε τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ποια είναι η σχέση του με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι το CO2 είναι ένα αέριο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (ένα φαινόμενο που προκύπτει από την παρουσία ορισμένων αερίων στην ατμόσφαιρά μας τα οποία συγκρατούν την ακτινοβολία στην υπέρυθρη ζώνη, συμβάλλοντας στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας). Το δεύτερο βήμα μας ήταν να συλλέξουμε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα κιτ με αισθητήρες. Κατά την ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε, διαπιστώσαμε ότι το CO2 είναι ένα αέριο που υπάρχει στην ατμόσφαιρα της Batalha, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις, ανάλογα με τις τοποθεσίες όπου έγινε η μέτρηση. Η υψηλότερη συγκέντρωση αυτού του αερίου βρέθηκε μπροστά από το μοναστήρι Batalha. Η προέλευση αυτής της κατάστασης εντοπίζεται κυρίως στην ύπαρξη της συμπληρωματικής διαδρομής (IC2), μιας εθνικής οδού με μεγάλη κυκλοφορία, που βρίσκεται μπροστά από το μνημείο. Η μεγάλη κυκλοφορία οδηγεί στην απελευθέρωση υψηλής συγκέντρωσης CO2 από τις εξατμίσεις των οχημάτων. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο επισκέψιμα μνημεία της Πορτογαλίας, κατά συνέπεια οδηγεί σε μεγάλη κυκλοφορία, μεγάλο αριθμό τουριστών, καθώς και στην ύπαρξη πολλών καταστημάτων και εστιατορίων. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι πετύχαμε μηδενικό επίπεδο συγκέντρωσης CO2, σε ένα μέρος όπου υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου κίνηση - στην πλατεία του σπιτιού του ιερέα, που περιβάλλεται από καταπράσινα δέντρα. Κατά την εκτέλεση της φωτοσύνθεσης, καταναλώνουν το υπάρχον, CO2, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση της συγκέντρωσης αυτού του ρυπογόνου αερίου στην ατμόσφαιρα. Συμπεραίνουμε ότι το CO2 που απελευθερώνεται στο χωριό Batalha θα ενισχύσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας σε τοπικές και, πιθανότατα, παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές, μία από τις οποίες είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη.

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Για τη μείωση της έκλυσης CO2 στο χωριό Batalha, προτείνουμε τη μεγαλύτερη χρήση των δημόσιων και εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, όπως το ποδήλατο ή το περπάτημα, τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων αντί εκείνων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για την αλλαγή της διέλευσης στο συμπληρωματικό δρομολόγιο (IC2), τη φύτευση δέντρων σε δημόσιους χώρους, τη διεξαγωγή εκστρατείας ευαισθητοποίησης με την προσφορά δέντρων στον πληθυσμό, ώστε να μπορούν να τα φυτέψουν στα δικά τους εδάφη, διάθεση δημόσιων ποδηλάτων και σκούτερ από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία θα παραδίδονται σε διάφορα σημεία της Batalha, δημιουργία ποδηλατοδρόμων στους δρόμους του χωριού, ιδιαίτερα κοντά στα σημεία με μεγάλο αριθμό ανθρώπων και, τέλος, προτείνουμε τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Για την υλοποίηση της τελευταίας δράσης, προτείνουμε τη χρήση αυτού του κιτ μέτρησης εδάφους με το οποίο εργαστήκαμε.


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα