Έργα Climate Detectives 2019-2020

Θέμα έργου: Χιόνι, πάγος και permafrost

Τίτλος του έργου: Πολικοί ντετέκτιβ

Ομάδα: Πολικοί ντετέκτιβ

2019-2020   CED Nossa Senhora da Conceição - Casa Pia de Lisboa   Lisboa   Πορτογαλία   24 Ηλικία του μαθητή: 10-11


Περίληψη του έργου

Αρχικά, οι μαθητές μελέτησαν ορισμένα χαρακτηριστικά της Ανταρκτικής στην Ιστορία και τις Φυσικές Επιστήμες. Στα πορτογαλικά διάβασαν κάποιες ειδήσεις σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ανταρκτική λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ενώ στις Φυσικές Επιστήμες οι μαθητές πειραματίστηκαν και παρατήρησαν τις αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη (λιώσιμο πάγων και όξινη βροχή). Στις ΤΠΕ κατανόησαν τη σημασία των δορυφόρων για την παρατήρηση του πλανήτη, ιδιαίτερα των αλλαγών που συμβαίνουν στην Ανταρκτική και στην οπτική αγωγή ζωγράφισαν τη σημαία της. Τελειώνοντας σκέφτηκαν τις ενέργειές τους και τον τρόπο που επηρεάζουν την παγκόσμια προειδοποίηση και έφτιαξαν ένα κόμικ για το θέμα.

Κύρια αποτελέσματα

Μέσω των εμπειριών και των ειδήσεων οι μαθητές μπόρεσαν να επαληθεύσουν τις συνέπειες της απόψυξης και της όξινης βροχής. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει ή να συλλέξει περισσότερα δεδομένα λόγω του COVID19 (κλειστό σχολείο).

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Με το σχολείο κλειστό και το πρόγραμμα στη μέση, οι μαθητές μπόρεσαν να καταλάβουν ότι οι συμπεριφορές μας επηρεάζουν ακόμη και τα πιο μακρινά όντα και έφτιαξαν αφίσες ευαισθητοποίησης, με σχέδια και σε BD


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα