Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: "Λος νίνιος δε Β2"

Ελλάδα 16 ετών   24 / 16

Τίτλος του έργου:

El Nino και La Nina στην Ελλάδα,

Ερευνητικό ερώτημα

Τι είναι το φαινόμενο Ελ Νίνιο (El Nino ); Πόσο επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες στον πλανήτη μας; Πως επηρεάζει το El Nino και το La Nina τον καιρό στην Ελλάδα,

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Το νέο μοτίβο συχνότητας ακραίων φαινομένων ( ξηρασίες -πλημμύρες) επηρεάζει την περιοχή μας (Κεντρική Μακεδονία-Νομός Πιερίας), Ποιοι μηχανισμοί ρυθμίζουν αθόρυβα τα πλημμυρικά φαινόμενα, πέρα από τη γενική διαπίστωση της κλιματικής κρίσης, Οι πλημμύρες συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας- Οι πλημμύρες συνδέονται και με την ταχύτητα στη μετακίνηση των εναέριων μαζών- Πόσο πρέπει να ανησυχούμε στην πόλη που ζούμε,

Θέμα έργου

Πλημμύρες & ξηρασία

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Αρχικά θα γίνει χρήση των πλατφόρμων τηλεπισκόπησης όπως οι δορυφόροι. Συγκεκριμένα χρήση προγράμματος περιήγησης EO browser, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδυάζει ένα αρχείο διαφόρων αποστολών παρατήρησης της Γης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση δορυφορικών εικόνων για οποιαδήποτε περιοχή ενδιαφέροντος.
Στη συνέχεια θα γίνει και γήινη παρατήρηση , τοπικά δεδομένα εδάφους με εργαστηριακά πειράματα στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.