Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: "Λος νίνιος δε Β2"

Grecja 16 lat   24 / 16

Tytuł projektu:

El Nino και La Nina στην Ελλάδα;

Pytanie badawcze

Τι είναι το φαινόμενο Ελ Νινιο (El Nino ); Πόσο επηρεάζει τις καιρικές συνθήκες στον πλανήτη μας; Πως επηρεάζει το El Nino και το La Nina τον καιρό στην Ελλάδα;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Το νέο μοτίβο συχνότητας ακραίων φαινομένων ( ξηρασίες -πλημμύρες) επηρεάζει την περιοχή μας (Κεντρική Μακεδονία-Νομός Πιερίας); Ποιοι μηχανισμοί ρυθμίζουν αθόρυβα τα πλημμυρικά φαινόμενα, πέρα από τη γενική διαπίστωση της κλιματικής κρίσης; Οι πλημμύρες συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας; Οι πλημμύρες συνδέονται και με την ταχύτητα στη μετακίνηση των εναέριων μαζών; Πόσο πρέπει να ανησυχούμε στην πόλη που ζούμε;

Temat projektu

Powodzie i susze

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Αρχικά θα γίνει χρήση των πλατφόρμων τηλεπισκόπησης όπως οι δορυφόροι. Συγκεκριμένα χρήση προγράμματος περιήγησης EO browser, μια διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδυάζει ένα αρχείο διαφόρων αποστολών παρατήρησης της Γης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση δορυφορικών εικόνων για οποιαδήποτε περιοχή ενδιαφέροντος.
Στη συνέχεια θα γίνει και γήινη παρατήρηση , τοπικά δεδομένα εδάφους με εργαστηριακά πειράματα στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.