Klimadetektivernes projekter 2019-2020

Projektets emne: Skovbrande

Projektets titel: En unders√łgelse af pludselige oversv√łmmelser og naturbrande i det vestlige Attika

Team: Udforskere af oversv√łmmelser og naturbrande ¬†Projekt med stor ros

2019-2020   Moraitisskolens internationale uddannelsescenter   Athen   Grækenland   6 Elevens alder: 14-15


Resumé af projektet

Skovbrande kan bidrage v√¶sentligt til en √łget forekomst af pludselige oversv√łmmelser, ofte for√•rsaget af kraftige storme. Vi unders√łgte dette f√¶nomen i det vestlige Attika-omr√•de, n√¶r Athen, med fokus p√• to tilf√¶lde: 1) Den nylige flash flood i Kineta den 25/11/19, i relation til skovbranden i Geraneia-bjerget √•ret f√łr (den 23/7/18 - samme dag som den frygtelige brand i Mati) 2) Den d√łdelige oversv√łmmelse i Mandra den 15/11/17, i relation til flere skovbrande i Pateras-bjerget i de foreg√•ende √•r. Vi unders√łgte √¶ndringerne i mikroklimaet f√łr og efter skovbrandene og oversv√łmmelserne, anomalier i det lokale klima i l√łbet af de sidste 40 √•r samt lokale vejrforhold i de dage, hvor stormene rasede. Vi baserede os p√• Copernicus satellitdata fra ESA, Climate Data Store-ERA 5 explorer og p√• lokale klimadata fra HNMS (Hellenic National Meteorological Service). Skovrydning er et stort milj√łproblem. Sandsynligheden for oversv√łmmelser stiger i takt med skovrydning og den tilh√łrende jorderosion. Skovrydning er ofte et resultat af skovbrande. I de seneste par √•r har skovbrande haft alvorlige konsekvenser for biodiversiteten over hele kloden (Amazonas, Sibirien, Alaska, Australien). I denne unders√łgelse unders√łgte vi sammenh√¶ngen mellem skovbrande og efterf√łlgende pludselige oversv√łmmelser i det vestlige Attika n√¶r Athen, Gr√¶kenland. Et af f√¶nomenerne ved klimaforandringerne er mere ekstremt vejr, som f.eks. lange perioder med t√łrke efterfulgt af kraftig regn. Varmere luft i atmosf√¶ren kan indeholde mere vand, og det √łger risikoen for pludselige oversv√łmmelser. Disse forst√¶rkes ofte af kraftige, lokale storme og manglende byplanl√¶gning. De umiddelbare konsekvenser af oversv√łmmelser og skovbrande omfatter tab af menneskeliv og dyreliv, skader p√• ejendom, forringelse af naturressourcer, √łdel√¶ggelse af afgr√łder og manglende funktion af infrastrukturfaciliteter. Det kan have alvorlige √łkonomiske, sociale og psykologiske konsekvenser.

Vigtigste resultater

Vores resultater refererer til FIG 1-9, hvorfra der kan drages konklusioner. Skovbranden den 23/7-18 i Geraneia-bjerget over Kineta br√¶ndte 60.000 hektar, hvoraf 53.000 var skovomr√•der. √ėdel√¶ggelsen af skoven har spillet en vigtig rolle i oversv√łmmelsesepisoden et √•r senere i november 2019, da vandet, der kom med fart fra bjergene, ikke blev holdt tilbage af vegetationen og fejede mange br√¶ndte tr√¶er v√¶k. I FIG 1-2 sammenligner vi vegetationen f√łr og efter skovbranden ved hj√¶lp af NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) i https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser. P√• samme m√•de sammenligner vi i FIG 3-4 jordens fugtighed ved hj√¶lp af fugtindekset. Det er tydeligt i disse figurer, at f√łr skovbrandene var vegetationen mere intens, og jorden var fugtigere. Vi unders√łgte derefter anomalier i det lokale klima i l√łbet af de sidste 40 √•r ved hj√¶lp af https://cds.climate.copernicus.eu/apps/c3s/app-era5-explorer. I FIG 5 er den √•rlige nedb√łrsanomali for √•rene 1979-2019 vist som en procentdel i forhold til referenceperioden 1981-2010. I FIG 6 er den √•rlige temperaturanomali vist i form af opvarmningsstriber. Ved hj√¶lp af disse grafer har vi beregnet, at der i de sidste 20 √•r har v√¶ret en gennemsnitlig √•rlig stigning i nedb√łren p√• +14% og en temperaturstigning p√• +0,5¬įC. Vejrparametre i dagene for de to oversv√łmmelser blev unders√łgt ved hj√¶lp af data fra den n√¶rliggende vejrstation i Eleusis, venligst stillet til r√•dighed af HNMS (Hellenic National Meteorological Service). I FIG 7 faldt Kineta-oversv√łmmelsen sammen med den maksimale rekord p√• 31 mm regn. Som det ses i FIG 8, er der dog kun registreret lidt nedb√łr under Mandra-oversv√łmmelsen. Dette indikerer, at oversv√łmmelsen havde en s√¶rlig lokal karakter. Stormens ekstreme hastighed ses i FIG 9, hvor nedb√łrsm√¶ngden overstiger 100 mm/time.

Tiltag, der kan hjælpe med at mindske problemet

Attica har v√¶ret ramt af to store katastrofer i de seneste √•r. Skovbranden i Mati i 2018 og stormfloden i Mandra i 2017 kostede 129 mennesker livet, heriblandt b√łrn. De milj√łskader, der opst√•r som f√łlge af skovbrande, er ofte forbundet med en h√łjere risiko for oversv√łmmelser. Store skovbrande √¶ndrer terr√¶net og jordforholdene dramatisk. Normalt absorberer vegetationen nedb√łr og reducerer afstr√łmningen, mens skovbrande efterlader jorden forkullet, ufrugtbar og ude af stand til at absorbere vand, hvilket skaber betingelser, der er modne til pludselige oversv√łmmelser og mudderskred. Oversv√łmmelsesrisikoen forbliver betydeligt h√łjere, indtil vegetationen er genoprettet, hvilket tager √•r efter en skovbrand. Det haster med at tr√¶ffe foranstaltninger til at forhindre disse h√¶ndelser for at beskytte vores milj√ł, men ogs√• for at beskytte vores lokalsamfund. I f√łrste omgang er vi n√łdt til at beskytte skovene og fremskynde genplantningen. En hurtig l√łsning til at minimere jorderosion ville v√¶re at berige jorden ved at tilf√łje n√¶ringsstoffer. Det er ogs√• vigtigt at sikre et tilstr√¶kkeligt tv√¶rsnit for vandl√łb. Implementeringen af et digitalt varslingssystem for b√•de skovbrande og pludselige oversv√łmmelser kan redde liv og er p√• h√łje tid. Desuden er det yderst vigtigt at √łge bevidstheden om behovet for at beskytte vores naturlige levesteder. I Attica er b√•de temperaturen og nedb√łren steget markant i de sidste 20 √•r. Det er afg√łrende at reducere kulstofudledningen i industri og transport ved at bruge vedvarende energikilder i stedet for fossile br√¶ndstoffer. Klimaforandringernes effekt p√• risikoen for skovbrande og oversv√łmmelser forst√¶rkes ogs√• af sociale faktorer (f.eks. befolkningstilv√¶kst i gr√¶nseomr√•det mellem natur og by), som har tendens til at √łge omfanget og varigheden af de negative √łkologiske og √łkonomiske konsekvenser. Endelig b√łr de psykologiske virkninger af disse begivenheder ikke undervurderes. Fordrivelse fra ens hjem, tab af ejendom, levebr√łd og forstyrrelse af sociale forhold kan for√•rsage vedvarende stress, som kan v√¶re overv√¶ldende og give en varig psykologisk p√•virkning.


Projekter oprettes af teams, og de tager det fulde ansvar for de delte data.
‚Üź Alle projekter