Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: CBS Affald

Irland 16 år gammel   10 /

Projektets titel:

Hvordan mængden af skoleaffald bidrager til CO2-udledningen

Forskningssp√łrgsm√•l

Unders√łge m√¶ngden af skoleaffald, der sendes til deponi, og den deraf f√łlgende CO2-udledning, √łge vores genbrug og komposterbare affald og mindske vores bidrag som skole til den samlede lokale CO2-udledning.

Identificer det lokale milj√ł/klimaproblem, du √łnsker at unders√łge.

I √łjeblikket ender langt st√łrstedelen af vores skoleaffald p√• lossepladsen. Vi har en genbrugsspand, men ingen brun spand til vores organiske affald eller madaffald. Deponigas (LFG) er et naturligt biprodukt fra nedbrydningen af organisk materiale p√• lossepladser. LFG best√•r af ca. 50 procent metan (den prim√¶re komponent i naturgas), 50 procent kuldioxid (CO2) og en lille m√¶ngde organiske forbindelser, der ikke er metan. If√łlge Det Europ√¶iske Milj√łagentur (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/net-emissions-in-kg-co2-1) udledes der ca. 1.200 kg CO2 i atmosf√¶ren for hvert ton (1.000 kg) deponeringsaffald. Vi har data om vores kilo affald til deponering og genanvendelse, der g√•r tilbage til februar 2022. Vi h√•ber at kunne analysere disse data, pr√¶sentere dem for skolen og derefter skabe en st√łrre indsats for at √¶ndre vores vaner.

Projektets emne

Affald

Beskriv, hvordan du planl√¶gger at unders√łge det identificerede problem, og hvilke data du planl√¶gger at analysere.

Vi vil analysere de data, vi i √łjeblikket har om m√¶ngden af affald, vi deponerer og genbruger. Derefter vil vi med plakater og pr√¶sentationer lancere en skolekampagne for at reducere denne affaldsm√¶ngde. Vi vil f√łrst gennemf√łre en affaldsrevision for at kvantificere m√¶ngden og typen af affald, som skolen genererer. Derefter vil vi indf√łre et bedre skraldespandssystem rundt om p√• skolen, s√• eleverne har mulighed for at sortere deres affald korrekt, guidet af plakater. Vi vil have tre typer skraldespande: mad/organisk affald (brun skraldespand), genbrug (bl√•/gr√łn skraldespand) og s√• almindeligt affald (sort skraldespand). Vi har t√¶nkt os at veje skraldespandene til almindeligt affald, genbrugsaffald og madaffald med j√¶vne mellemrum for at se, om der sker en reduktion i m√¶ngden af almindeligt affald. Vi h√•ber, at det vil v√¶re tilf√¶ldet. Ud fra vejningerne kan vi beregne vores CO2-udledning og forh√•bentlig se en reduktion.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foresl√•ede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan unders√łge? Er det gennemf√łrligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale milj√ł beskrevet? Angiv om n√łdvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilh√łrer.