Projekty Climate Detectives 2018-2019

Téma projektu: Znečištění ovzduší

Název projektu: Způsob, jakým znečištění ovzduší ovlivňuje klima čtvrtí Kluže Napoca

Tým: Fortuna

2018-2019   Střední škola Nicolae Balcescu   Cluj-Napoca   Rumunsko   9 Věk studenta: 12-13


Shrnutí projektu

Dozvěděli jsme se, že změna klimatu je důsledkem rostoucího skleníkového efektu . Co tento efekt znamená, jsme pochopili až poté, co jsme pomocí experimentu zjistili, že vzduch s větší koncentrací oxidu uhličitého lépe pohlcuje energii ze Slunce, a má tedy vyšší teplotu, než vzduch s nižší koncentrací oxidu uhličitého. Dokud bude pokračovat odlesňování a nikdo nebude dělat nic pro to, aby zastavil emise skleníkových plynů a znečištění, bude množství oxidu uhličitého v ovzduší stále narůstat a klima se bude stále více měnit. Náš výzkum jsme zahájili vyhledáváním informací na internetu o tom, jaká je teplota v našem domovském městě Cluj Napoca. Chtěli jsme jít dál, a tak jsme začali měřit teplotu v pěti různých čtvrtích, každý den v 7 hodin ráno a ve 20 hodin večer. Abychom byli organizovanější a měli lepší výsledky, rozdělili jsme se do tří týmů: první měřil teploty a soustředil je do tabulek, druhý interpretoval údaje a dělal spoustu grafů a diagramů a poslední vše analyzoval a snažil se přijít s řešením.

Hlavní výsledky

Začali jsme experimentem. Použili jsme dvě lahvičky, jednu s laboratorním vzduchem a druhou se vzduchem s koncentrovanějším obsahem oxidu uhličitého, který jsme získali smícháním octa a hydrogenuhličitanu sodného. Do každé lahvičky jsme umístili dva teploměry a pozorovali jsme, že teplota v druhé z nich je vyšší. Tímto způsobem jsme pochopili skleníkový efekt. Poté jsme několik teploměrů umístili před náš dům, asi jeden metr nad zemí. Denně jsme zaznamenávali teplotu a po dvou měsících jsme měli tabulky s údaji. Statistický tým údaje zkombinoval a získali jsme následující výsledky: Nejteplejší místo bylo v centru Kluže-Napoky s průměrnou teplotou 9 stupňů Celsia a nejchladnější místo bylo v Irisu s průměrnou teplotou 2,60 stupně Celsia. Poté jsme použili software napsaný v jazyce Python, který ze satelitních snímků určil procento zeleně v jednotlivých čtvrtích. Software zvýraznil fialovou barvou místa, kde byla vegetace, a vypočítal procento. Výsledky jsou následující: čtvrti s nejteplejšími teplotami měly nejmenší procento zeleně, 1,5%, a oblasti s nejchladnějšími teplotami měly nejvyšší procento vegetace, 7,8%.

Opatření na zmírnění problému

Po porovnání získaných údajů a analýze výsledků jsme dospěli k následujícímu závěru. Čím modernější je náš život, urbanizace měst, technologický pokrok, a to i metodami poškozujícími přírodu, tím více škodíme naší planetě a nepřímo i našim životům. Bylo by tedy dobré se jich vzdát, abychom si vytvořili lepší domov. Mohli bychom začít chodit pěšky nebo jezdit na kole, případně co nejčastěji využívat veřejnou dopravu, mohli bychom zavřít světlo z místnosti, když ji opouštíme, neplýtvat vodou nebo papírem, marnit čas. Je mnoho věcí, které by se daly dělat, ale to nám nebrání v tom, abychom je uvedli do praxe! Vždycky je nějaký začátek! Tento začátek nesmí být velký, ale může znamenat zasazení květiny na zahradě, opětovné použití starého zapomenutého prostěradla nebo třeba odložení odpadu do správných kontejnerů na tříděný odpad. Nikdy není pozdě!

Odkaz na projekt:

https://www.youtube.com/channel/UCQ1JLubLOiIFZUkxyXBN2Fg

Video projektu


Projekty vytvářejí týmy a přebírají plnou odpovědnost za sdílená data.
← Všechny projekty