Näsan högt uppe på himlen - observera och mäta väderförhållanden

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter får eleverna lära sig hur deras sinnen och instrument kan användas för att beskriva och mäta väderförhållanden. Som en inledande aktivitet får eleverna analysera lokala ordspråk som rör vädret. Sedan får de använda sina sinnen för att göra väderobservationer och lära sig att beskriva [...]