Klimatdetektivernas projekt 2018-2019

Projektämne: Global uppvärmning

Projektets titel: Klimatet i staden Heraklion på Kreta och hur torka och afrikanska vindar påverkar ekosystem och samhällen.

Team: klimatförstörare!

2018-2019   Experimentellt gymnasium i Heraklion, Kreta, Grekland   Heraklion   Grekland   15 Studentens ålder: 12-13


Sammanfattning av projektet

Vi undersöker problemet med torka och de problem som uppstår vid sydliga vindar i vår hemstad Heraklion, på ön Kreta i Grekland. För detta ändamål analyserar vi data om temperatur och nederbörd för trettio år från Greklands nationella meteorologiska tjänst. Dessutom analyserar vi data från Sentinel-satelliter via EO browser i regionen Heraklion och dess omgivningar. Den genomsnittliga lufttemperaturen i regionen Heraklion ökar medan mängden nederbörd minskar, vilket visar att klimatet i vår region har förändrats under de senaste trettio åren. Vi ser också att vindar från Saharaöknen påverkar regionen Kreta. Afrikas land blir varmare och därför cirkulerar heta vindar oftare i Medelhavsområdet. Vi frågar också mor- och farföräldrar som ger oss mycket intressant information om förändringar som har skett under deras livstid. Slutligen nämner vi vikten av att ha data för att kunna studera klimatet, och EO Browser är det ultimata verktyget för detta ändamål. Jordens medborgare måste vara medvetna om klimatförändringarna och alla elever måste utbildas i denna viktiga fråga.

Huvudresultat

Vi samlar in uppgifter om medeltemperatur och nederbörd för Heraklion från Greklands nationella meteorologiska institut under åren 1974-2004. Under dessa trettio år har medeltemperaturen i Heraklion en ökande tendens medan nederbörden har en minskande tendens. Genom att kombinera dessa observationer från temperatur- och nederbördsdata förstår vi att klimatet i regionen Heraklion blir varmare med tiden och varför torka är ett allvarligt problem. Vi tar data från EO-webbläsaren (Sentinel-3-satelliten). Vi observerar starka vindar från Saharaöknen som ofta kommer till regionen Kreta och påverkar människor, djur och grödor i det lokala jordbruket. Dessa vindar för med sig dammpartiklar och andra skadliga partiklar som minskar sikten och mängden solljus som når jordytan. De flesta partiklarna reflekterar solljuset, men damm absorberar infraröd strålning och orsakar lokal uppvärmning. Slutligen är den torra vegetationen på Kreta uppenbar med hjälp av bilder från Sentinel-3 (bilder tagna på sommaren och på vintern). Vi frågar också våra mor- och farföräldrar hur de upplever klimatförändringarna. De sa att somrarna brukade vara mildare och inte lika heta som de är nu med mer nederbörd. De observerade också att de lokala floderna har förändrats dramatiskt. De minns hur de simmade i floderna på sommaren, där det brukade finnas ålar, sköldpaddor, krabbor och små fiskar som nu har försvunnit. Dessutom var fenomenet med afrikanska dammstormar inte lika vanligt eller lika extremt. Vi ser också typiska bilder från Proba-V en dag före afrikanska vindar och den dag då afrikanska vindar förekom i vår region.

Åtgärder för att minska problemet

Vi föreslår specifika åtgärder för att minska mängden vatten i varje hus. Till exempel måste en familj ha full maskin i tvättmaskinerna (både för kläder och disk). Installation av justerbara toalettstolar, samt kortare duschtider för varje familjemedlem. Kontrollera rören för läckage. I allmänhet måste vi köpa färre produkter och minska den tid vi tillbringar i våra bilar om det är möjligt (mindre koldioxid i atmosfären). Vi diskuterar våra resultat med våra lärare och föräldrar.

Projektlänk:

https://padlet.com/mar07ia/jkl7wzkyruhl

Projektvideo

https://drive.google.com/file/d/17sv8KAiqA9BuHGqw6NnBW1lYTOFspLs6/view?usp=sharing


Projekten skapas av teamen och de tar det fulla ansvaret för den delade datan.
← Alla projekt