Klimaatdetectives Projecten 2019-2020

Projectonderwerp: Rivieren en meren

Projecttitel: Alle 4 de Donau

Team: Creatief studentenlaboratorium Ā Hooggeprezen project

2019-2020Ā Ā  Școala Gimnazială Nr. 29Ā Ā  Galați Ā  RoemeniĆ« Ā  27 Leeftijd student: 8-9


Samenvatting van het project

Wij zijn 27 studenten uit Galati, een belangrijke havenstad aan de Donau. Ons leven begon in de buurt van de rivier de Donau: onze eerste woordjes, onze eerste stapjes, ons eerste contact met het leven. Het is ons opgevallen dat de Donau in de lente grote overstromingen kent, terwijl het water in de andere seizoenen opdroogt. De afgelopen jaren was het waterpeil in de zomer en herfst erg laag en in Galati vormde zich een zandeiland in het midden van de rivier. Deze schommeling van het waterpeil kan niet alleen gevolgen hebben voor de mensen, maar ook voor het hele ecosysteem. De afgelopen maanden hebben we de oorzaak van de overstromingen en droogtes op de Donau onderzocht. Door middel van ons onderzoek wilden we erachter komen of klimaatverandering een echt fenomeen is op de Donau en, zo ja, wat we kunnen doen om het natuurlijke evenwicht te beschermen. Actief deelnemen aan een onderzoeksproces heeft ons gesterkt. In de afgelopen maanden voelden we ons echte wetenschappers. Ook al zijn we nog jong, we zijn klaar om onze stem te laten horen om onze lokale gemeenschap te helpen.

Belangrijkste resultaten

Ons onderzoeksproces werd ingegeven door onze nieuwsgierigheid. De afgelopen vijf jaar is er in de media over geschreven dat er zich een zandeiland vormt in het midden van de Donau bij onze stad Galati. Tijdens wandelingen langs de rivier merkten we dat het eiland zich in de zomer vormt, maar in de lente onder water verdwijnt. We gingen naar de EO Browser en zochten naar foto's van Sentinel 2 van de afgelopen vijf jaar. We zagen dat het eiland zichtbaar is in de zomer en herfst, wanneer het waterpeil laag is, en dat het in de lente, wanneer het waterpeil stijgt, weer verdwijnt. Met de browser konden we de lengte van het eiland bepalen (van 0 tot 3 km2). De gegevens van Sentinel 2 met zijn kleurwaarneming hielpen ons te concluderen dat de droogte de gezondheid van de vegetatie in onze lokale gemeenschap niet significant beĆÆnvloedt. De rode kleur van de velden verzekerde ons ervan dat de gewassen heel gezond zijn. We spraken met de plaatselijke specialisten van de Donau-rivierorganisatie en vroegen naar hun mening over het eiland. De specialisten vertelden ons dat het eiland altijd in de Donau heeft gelegen, maar dat het zand in de jaren 1960-1970 door de plaatselijke autoriteiten was verwijderd om de scheepvaart te vergemakkelijken. Recentelijk is het eiland weer ontstaan, omdat de Donau veel zand met zich meevoert. Tijdens ons lokale onderzoek kwamen we tot de conclusie dat het echte probleem van de Donau de grote hoeveelheid plastic afval is dat erin drijft.

Acties om het probleem te verminderen

Aan het einde van ons onderzoek hebben we geconcludeerd dat de veranderingen in het klimaat zichtbaar zijn, maar dat ze niet veel invloed hebben op de rivier de Donau. Een ernstiger probleem is de grote hoeveelheid plastic die door de Donau wordt meegevoerd. We hebben besloten om een lokale bewustwordingscampagne te starten: "Alles voor de Donau". We hebben posters gemaakt en verstuurd via sociale netwerken: FaceBook, Twitter, TikTok. De burgers werd verteld om geen plastic afval bij of in het water te gooien. Dit is een kleine stap, maar we hopen er het beste van. In de toekomst, als iedereen in onze lokale gemeenschap zich ervan bewust is dat ze geen plastic in de buurt van het water moeten gebruiken of gooien, zal de Donau een schoon en gezond milieu zijn voor mensen en alle levende wezens.

Projectlink:

https://buduleanua.wordpress.com/2020/05/12/climate-detectives/


Projecten worden gemaakt door de teams en zij nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de gedeelde gegevens.
ā† Alle projecten