Is og snø kan være et hett tema når vi snakker om klima. Polarområdene er svært sårbare og kan fortelle oss mye om hvordan jordens klima endrer seg. Andrew Shepherd fra University of Leeds er en ledende klimaforsker som samarbeider med ESA og NASA. I denne episoden forklarer han hvordan vi kan skille effekten av vær og klima fra hverandre ut fra dataregistreringer, og hvilken rolle verdensrommet spiller når vi skal studere endringer på planeten vår i sanntid og i fremtiden.