Bioloģiskā daudzveidība un biotopu zudums

Īss apraksts Šajā trīs aktivitāšu kopumā skolēni sāks ar lasīšanas uzdevumu, kas iepazīstina ar vārdu krājumu un idejām, kuras ir svarīgas, lai aplūkotu saistību starp klimata pārmaiņām un ekosistēmām. Vietējās teritorijas lauka apsekojums, ko var veikt, izmantojot mājās gatavotu aprīkojumu, tiek paplašināts, iekļaujot tajā bioloģiskās daudzveidības mērījumus, lai noteiktu, vai [...].