Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: HRIANKI

Slovākija 16 gadi, 17 gadi   8, 1 / 4

Projekta nosaukums:

Gaisa kvalitāte pilsētās salīdzinājumā ar laukiem

Pētījuma jautājums

Vai laukos gaisa kvalitāte ziemā ir sliktāka nekā lielākajās pilsētās?
Vai pavasarī laukos gaisa kvalitāte ir labāka nekā lielākajās pilsētās?

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Gaisa kvalitāte laukos ir sliktāka, jo iedzīvotāju mājokļos kamīnu kurināšanai tiek izmantoti alternatīvi kurināmie materiāli. Mūsu plāns ir izmērīt gaisa kvalitāti lielākajās pilsētās un pēc tam gaisa kvalitāti laukos. Mēs uzskatām, ka ziemas sezonā gaisa kvalitāte laukos ir labāka.

Projekta tēma

Gaisa piesārņojums

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Izmantojot gaisa kvalitātes mērīšanas ierīci (ESP 32 un Raspberry Pi 4), mēs mērīsim gaisa piesārņojumu rajonā, kurā atrodas mūsu skola mūsu pilsētā, jo tajā ir bieža satiksme, izmantojot sensorus. Pēc tam mēs veiksim mērījumus ciematā un darīsim to pašu. Mūsu projekta rezultāts būs mūsu reģistrēto mērījumu novērtējums un to salīdzinājums.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.