Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: HRIANKI

Słowacja 16 lat, 17 lat   8, 1 / 4

Tytuł projektu:

Jakość powietrza w miastach w porównaniu z obszarami wiejskimi

Pytanie badawcze

Czy zimą jakość powietrza na wsi jest gorsza niż w większych miastach?
Czy wiosną jakość powietrza na wsi jest lepsza niż w większych miastach?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Jakość powietrza na wsi jest gorsza ze względu na alternatywne materiały opałowe używane do ogrzewania kominków w domach. Naszym planem jest zmierzenie jakości powietrza w większych miastach, a następnie jakości powietrza na wsi. Uważamy, że jakość powietrza na wsi jest lepsza w sezonie zimowym

Temat projektu

Zanieczyszczenie powietrza

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Korzystając z urządzenia do pomiaru jakości powietrza (ESP 32 i Raspberry Pi 4), będziemy mierzyć zanieczyszczenie powietrza w obszarze, w którym znajduje się nasza szkoła w naszym mieście ze względu na częsty ruch uliczny za pomocą czujników. Następnie zmierzymy je w wiosce i zrobimy to samo. Rezultatem naszego projektu będzie ocena zarejestrowanych pomiarów i ich porównanie.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.