Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Amigos de Tereshkova

Spānija 11 gadus vecs   18 / 10

Projekta nosaukums:

Con los pies en el suelo

Pētījuma jautājums

¿ Afecta el cambio climático a las condiciones del suelo?

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

El cambio climático produce unos efectos que pueden afectar en la calidad, composición, usos del suelo. Investigaremos los últimos años para ver la evolución de algunos parámetros y analizarlos

Projekta tēma

Klimata pārmaiņas

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

A través de los sentinel, para analizar los parámetros.
Google Earth.
Citi digitālie mediji.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.