Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Amigos de Tereshkova

Hiszpania 11 lat   18 / 10

Tytuł projektu:

Con los pies en el suelo

Pytanie badawcze

¿ Afecta el cambio climático a las condiciones del suelo?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Zmiany klimatyczne wywołują różne skutki, które mogą wpływać na jakość, skład i wykorzystanie gleby. Zbadaliśmy ostatnie lata pod kątem ewolucji niektórych parametrów i dokonaliśmy ich analizy.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

A través de los sentinel, para analizar los parámetros.
Google Earth.
Inne media cyfrowe.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.