Biologinen monimuotoisuus ja elinympäristöjen häviäminen

Lyhyt kuvaus Tässä kolmen tehtävän sarjassa oppilaat aloittavat lukutehtävällä, jossa esitellään sanastoa ja ajatuksia, jotka ovat keskeisiä ilmastonmuutoksen ja ekosysteemien välisen suhteen pohtimisessa. Paikallisen alueen kenttätutkimusta, joka voidaan tehdä kotitekoisilla laitteilla, laajennetaan siten, että siihen sisältyy biologisen monimuotoisuuden mittaaminen [...].