Λαμβάνοντας τον παλμό του πλανήτη

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα μάθουν πώς χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για να παρατηρήσουν πώς αλλάζει ο πλανήτης μας. Η πρώτη δραστηριότητα εξετάζει τις περιοχές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και περιγράφει πώς χρησιμοποιούνται στην παρατήρηση της Γης. Στη δεύτερη δραστηριότητα, οι μαθητές μαθαίνουν για τις ψευδοχρωματικές εικόνες και [...]