Από το έδαφος και από τον ουρανό- Ανάλυση και κατανόηση εικόνων του πλανήτη Γη που λαμβάνονται από το διάστημα

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές εισάγονται στην ιδέα της απομακρυσμένης παρατήρησης της Γης από το διάστημα. Τους ζητείται να αντιστοιχίσουν φωτογραφίες διαφορετικών τοπίων (βουνά, λίμνες, ποτάμια, πόλεις, νησιά και έρημοι) που έχουν ληφθεί από το έδαφος με φωτογραφίες των ίδιων τόπων που έχουν ληφθεί από αστροναύτες στο Διεθνές Διαστημικό [...]