Μετά την καταιγίδα - Παρακολούθηση του τυφώνα Matthew και ανάλυση των επιπτώσεών του

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σετ δύο δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα εξερευνήσουν τις εφαρμογές των δεδομένων παρατήρησης της Γης στην παρακολούθηση των τυφώνων και την αξιολόγηση των συνεπειών τους, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του τυφώνα Μάθιου. Οι μαθητές θα μάθουν πώς αναπτύσσεται ένας τυφώνας και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην κοινωνία. Θα το κάνουν αυτό συγκρίνοντας [...]