Πλανητικές αντλίες θερμότητας

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα μάθουν πώς η κυκλοφορία των ωκεανών επηρεάζει το κλίμα. Στην εισαγωγική δραστηριότητα, πραγματοποιούν υπολογισμούς για να συγκρίνουν τις σχετικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στην ατμόσφαιρα και στους ωκεανούς. Μια πρακτική δραστηριότητα που χρησιμοποιεί άμεσα διαθέσιμο εξοπλισμό επιτρέπει στους μαθητές να δουν πώς το νερό διαφορετικών [...]