Βιοποικιλότητα και απώλεια οικοτόπων

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σύνολο τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα ξεκινήσουν με μια εργασία ανάγνωσης που εισάγει το λεξιλόγιο και τις ιδέες που είναι το κλειδί για την εξέταση της σχέσης μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των οικοσυστημάτων. Μια έρευνα πεδίου σε μια τοπική περιοχή, η οποία μπορεί να διεξαχθεί με τη χρήση σπιτικού εξοπλισμού, επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει μια μέτρηση της βιοποικιλότητας [...]