Έργα Climate Detectives 2019-2020

Θέμα έργου: Πλημμύρες & ξηρασία

Τίτλος του έργου: Λιμνοθάλασσα Almargem II

Ομάδα: Φύλακες του χρόνου

2019-2020   Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres - EB 2,3 de Quarteira n.º 2   Quarteira   Πορτογαλία   22 Ηλικία του μαθητή: 12-13


Περίληψη του έργου

Στο τέλος του προγράμματος του προηγούμενου έτους, κάναμε κάποιες προβλέψεις για την εξέλιξη της λιμνοθάλασσας σε περίπτωση ακραίας ξηρασίας. Μόλις συνέβησαν αυτές οι προβλέψεις, επισημάναμε ορισμένα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της έλλειψης νερού. Σκοπεύουμε να εξακριβώσουμε ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι λόγοι για την έλλειψη νερού στη λιμνοθάλασσα και αν κάποιος από αυτούς σχετίζεται με τις προβλέψεις μας. Για το σκοπό αυτό, σκοπεύαμε να έρθουμε σε επαφή με τους τοπικούς φορείς ενέργειας για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι έχει γίνει και τι σκοπεύουν να κάνουν- αναλύσαμε δεδομένα από την εφαρμογή "Climate from Space" και εικόνες του Sentinel-Hub για να συγκρίνουμε τις κλιματικές αλλαγές που καταγράφηκαν στη λιμνοθάλασσα τα τελευταία χρόνια- κάναμε επιτόπιες παρατηρήσεις σχετικά με την τοπική βιοποικιλότητα, αλλά δεν είχαμε την ευκαιρία να τις συγκρίνουμε με τα δεδομένα που αποκτήθηκαν κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά- θέλαμε να συλλέξουμε δεδομένα από την κοινότητα που γειτνιάζει με το ποτάμι που τροφοδοτεί τη λιμνοθάλασσα, σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη γνώση της γύρω βιοποικιλότητας.

Κύρια αποτελέσματα

Δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε τα τοπικά ιδρύματα ή την τοπική κοινωνία λόγω της επιβολής ενός "κράτους έκτακτης ανάγκης". Η κατάσταση αυτή δεν μας επέτρεψε να συλλέξουμε δεδομένα σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές ή την πολεοδομία, προκειμένου να τις συσχετίσουμε με την προσάμμωση και την αστική πίεση στα ανάντη της λιμνοθάλασσας. Οι δορυφορικές εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τα μετεωρολογικά αρχεία που αναλύθηκαν, έδειξαν ότι υπήρξε δραστική μείωση των βροχοπτώσεων κατά το τελευταίο έτος. Τα δεδομένα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την πολύ σημαντική μείωση της ροής της λιμνοθάλασσας και την εξαφάνιση της πλειονότητας των wa-ter πουλιών. Τα στοιχεία αυτά είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, διότι η λιμνοθάλασσα χρησιμοποιούνταν ως χώρος τροφής και ανάπαυσης για περίπου 38 είδη υδρόβιων πτηνών, ορισμένα από τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση. Η απώλεια της βιοποικιλότητας στη λιμνοθάλασσα ήταν πασίγνωστη, γεγονός που δικαιολογεί τη διαχείριση της λιμνοθάλασσας και των υδάτινων γραμμών καθώς και της γύρω περιοχής και τον χαρακτηρισμό της ως Εθνικού Οικολογικού Αποθέματος.

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να καταπολεμήσουμε άμεσα την κλιματική αλλαγή, αν και οι αλλαγές αυτές προκαλούνται από τη δράση του ανθρώπου. Υπό αυτή την έννοια, αποφασίσαμε ότι θα μπορούσαμε να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας, διότι μόνο με τοπικές δράσεις μπορούμε να γίνουμε παγκόσμιοι. Με βάση αυτή την παραδοχή, θεωρούμε ότι η ενημέρωση και η γνώση είναι οι καλύτερες δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε. Με αυτόν τον τρόπο, σκοπεύαμε να προωθήσουμε/συμμετέχουμε σε ενημερωτικές συνεδρίες που θα τονώσουν την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις ατομικές τους ευθύνες. Σε πρώτη φάση, σκοπεύαμε να εμπλέξουμε τις τοπικές αρχές (Κοινοτικό Συμβούλιο της Quarteira, Δημοτικό Συμβούλιο της Loulé) καθώς και την επιστημονική κοινότητα (Πανεπιστήμιο του Algarve, Associação Almargem, μεταξύ άλλων) για να συνεργαστούν στη διερεύνηση και να υποστηρίξουν πιθανές συνεδρίες ενημέρωσης και διάδοσης του υπό μελέτη προβλήματος στην τοπική κοινότητα. Ωστόσο, η πανδημία που προκλήθηκε από το COVID 19 δεν μας επέτρεψε να συνεχίσουμε με αυτές.


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα