Έργα Climate Detectives 2019-2020

Θέμα έργου: Ποτάμια & Λίμνες

Τίτλος του έργου: Η υπερθέρμανση του πλανήτη και η λιμνοθάλασσα Mar Menor: μια ιστορία που πρέπει να γραφτεί

Ομάδα: rECOnsidera. Κλιματικοί ντετέκτιβ IES La Flota

2019-2020   IES La Flota   Μούρθια   Ισπανία   11 Ηλικία του μαθητή: 12-13, 14-15


Περίληψη του έργου

Η οικολογική ισορροπία του Mar Menor άρχισε να παρουσιάζει σαφή σημάδια υποβάθμισης στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Επιστήμονες και περιβαλλοντικές ομάδες έκρουαν επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου, αλλά μόλις το 2016 η κοινή γνώμη συνειδητοποίησε τη διάσταση του προβλήματος. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, η τεράστια αύξηση του φυτοπλαγκτού λόγω του ευτροφισμού δημιούργησε μια ορατή "πράσινη σούπα" που ενεργοποίησε τους συναγερμούς. Επιπλέον, η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί μείζον θέμα στην Ισπανία. Έτσι, έχουμε ένα τόσο τεράστιο μείγμα προβλημάτων που επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία της λιμνοθάλασσας Mar Menor. Για να μελετήσουμε αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα, ακολουθήσαμε διαφορετικές πηγές, όπως συνεντεύξεις με ερευνητές υψηλής σημασίας, γραφική ανάλυση, δορυφορικές πληροφορίες και βιβλιογραφικές πληροφορίες.

Κύρια αποτελέσματα

Παρόλο που τα μαθηματικά μοντέλα και η άποψη του ερευνητή δείχνουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη θα αποτελέσει μείζον ζήτημα για τη λιμνοθάλασσα Mar Menor, το σύνολο των δεδομένων είναι ακόμη πολύ μικρό για να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με τη σχέση μεταξύ της οικολογικής κατάστασης της Mar Menor και της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ακόμη, η υπερθέρμανση του πλανήτη θα επηρεάσει επίσης οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και η γεωργία και, κατά συνέπεια, τη βιωσιμότητα του Mar Menor.

Ενέργειες για τη μείωση του προβλήματος

Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σύνθετο και δεν υπάρχουν στοιχεία για μια "μαγική" λύση για την επίλυση αυτού του περιβαλλοντικού ζητήματος. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να προωθήσουμε τις δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις από τη γεωργία και τον τουρισμό. Έτσι, θα πρέπει να συμπεριληφθούν εκστρατείες ευαισθητοποίησης για τη βελτίωση της γεωργικής διαχείρισης και του τουρισμού.

Σύνδεσμος έργου:

https://drive.google.com/file/d/1VOUCvDE1n6G5qyEz3Hoifpxq-VB6uOac/view?usp=sharing


Τα έργα δημιουργούνται από τις ομάδες και αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη των κοινών δεδομένων.
← Όλα τα έργα