Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Detectives_007

Ελλάδα 16 ετών   7 / 3

Τίτλος του έργου:

Αναζητείται το φθινόπωρο!

Ερευνητικό ερώτημα

Το φετινό φθινόπωρο ήταν/είναι ένα από τα θερμότερα όλων των εποχών. Με την παρούσα έρευνα θα εξετάσουμε πόσο καθυστέρησε φέτος και πόσο αυτό επηρέασε το φύλλωμα των φυλλοβόλων δέντρων.

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Όλοι βλέπουμε και βιώνουμε την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον. Μέρος της κρίσης είναι και οι αφύσικα υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν σε όλο το βόρειο ημισφαίριο φέτος το φθινόπωρο. Αυτό είχε ως συνέπεια να απορυθμιστούν βασικές λειτουργίες της φύσης όπως το κιτρίνισμα και τελικά η πτώση των φύλλων στα φυλλοβόλα δέντρα. Αυτό έχει οδηγήσει σε καθυστέρηση την έλευσης του χειμώνα. Η τωρινή εικόνα (μέσα Νοεμβρίου) των δασών είναι αντίστοιχη με εικόνα Οκτωβρίου για τα προηγούμενα έτη.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Η έρευνά μας θα είναι διπλή και θα αφορά:
(i) στην καταγραφή στατιστικών στοιχείων για τις μέσες θερμοκρασίες περασμένων ετών για τους φθινοπωρινούς μήνες στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες του βόρειου ημισφαίριου
(ii) στη συλλογή φωτογραφιών από δάση με φυλλοβόλα δέντρα. Φωτογραφίες φετινές αλλά και περασμένων ετών. Τα δάση τα οποία θα αποτελέσουν το πεδίο της ερευνάς μας θα είναι το δάσος οξιάς του Ολύμπου (κοντά στην Πετρόστρουγκα) και το δάσος της Φολόης που βρίσκεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου βρίσκεται και το σχολείο μας.
Τα δεδομένα θα τα συλλέξουμε από τις κατάλληλες επιστημονικές ιστοσελίδες, όπως η σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και η πλατφόρμα EO Browser που είναι αποθετήριο δορυφορικών εικόνων sentinel.
Τελικά θα επιχειρήσουμε με τη βοήθεια των φωτογραφιών να διαπιστώσουμε:
(i) αν επιμηκύνθηκε και κατά πόσο η διατήρηση του φυλλώματος των δέντρων και να υπολογίσουμε το ποσοστό % των φυλλοβόλων δέντρων που διατήρησαν το φύλλομά τους για κάθε μήνα του φθινοπώρου σε σχέση με προηγούμενα έτη και
(ii) πόσο "πίσω" πήγε ο χειμώνας, δηλαδή η εικόνα που το κιτρίνισμα των φύλλων μια συγκεκριμένη ημερομηνία της φετινής χρονιάς με ποια ημερομηνία της περυσινής χρονιάς αντιστοιχεί.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.