Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: Οι Ντετέκτιβς της Μηλιάς

Grækenland 13 år gammel   32 / 17

Projektets titel:

Μελέτη των χαρακτηριστικών της φυτοκάλυψης στην Κάτω Μηλιά Πιερίας

Forskningsspørgsmål

Το ερευνητικό ερώτημα αφορά τον εντοπισμό των καλλιεργημένων εκτάσεων και τον προσδιορισμό της κατάστασής τους στην ευρύτερη περιοχή της Κάτω Μηλιάς Πιερίας, με χρήση προϊόντων δορυφορικής τηλεπισκόπησης.

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

H Κάτω Μηλιά είναι ένα χωριό της Πιερίας, οι κάτοικοι του οποίοι βιοπορίζονται κυρίως από τη γεωργική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. Κατά συνέπεια, η οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας εξαρτάται άμεσα και έμμεσα από τις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Για την ομαλή διεξαγωγή των γεωργικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη η συστηματική παρατήρηση των διάφορων σταδίων ανάπτυξης μιας καλλιέργειας. Στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα μελετηθεί η επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στην γενικότερη φυτοκάλυψη της περιοχής, μέσω κανονικοποιημένων δεικτών - προϊόντων δορυφορικής τηλεπισκόπησης.

Projektets emne

Landbrug

Beskriv, hvordan du planlægger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlægger at analysere.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' τάξης θα συλλέξουν δεδομένα δεικτών δορυφορικής τηλεπισκόπησης του δορυφόρου Sentinel-2, μέσω της πλατφόρμας Copernicus Data Space Ecosystem (https://dataspace.copernicus.eu/). Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες: Moisture Index, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), Soil Water Infrared (SWIR) Index, καθώς επίσης και οι εικόνες True Color. Τα δορυφορικά προϊόντα θα συλλεχθούν για την περιοχή μελέτης ανά ~δέκα ημέρες (ανάλογα με την περιόδο διεύλευσης του δορυφόρου επάνω από την περιοχή μελέτης) και θα επιλεγούν ημέρες χωρίς καθόλου ή με ελάχιστη νεφοκάλυψη. Οι εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν θα αφορούν το έτος 2023. Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μελετήσουν εποπτικά τη χρονοσειρά δεδομένων που έχουν συλλέξει και θα ταξινομήσουν ποιοτικά τα διάφορα γεωγραφικά τμήματα των εικόνων ανάλογα με την ποιότητα της παρατηρούμενης φυτοκάλυψης, όπως θα προκύπτει από τη χρήση του δείκτη NDVI. Επίσης, με αφορμή τον εκτεταμμένο καύσωνα του Αυγούστου 2023 θα μελετηθεί η επίδραση αυτού στη φυτοκάλυψη της περιοχής μέσω των δεικτών NDVI, SWIR και NDVI. Για τη διεκπεραίωση του πρότζεκτ θα πραγματοποιηθούν τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις με τους μαθητές μέσω Webex.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.