Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Οι Ντετέκτιβς της Μηλιάς

Ελλάδα 13 ετών   32 / 17

Τίτλος του έργου:

Μελέτη των χαρακτηριστικών της φυτοκάλυψης στην Κάτω Μηλιά Πιερίας

Ερευνητικό ερώτημα

Το ερευνητικό ερώτημα αφορά τον εντοπισμό των καλλιεργημένων εκτάσεων και τον προσδιορισμό της κατάστασής τους στην ευρύτερη περιοχή της Κάτω Μηλιάς Πιερίας, με χρήση προϊόντων δορυφορικής τηλεπισκόπησης.

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

H Κάτω Μηλιά είναι ένα χωριό της Πιερίας, οι κάτοικοι του οποίου βιοπορίζονται κυρίως από τη γεωργική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή. Κατά συνέπεια, η οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας εξαρτάται άμεσα και έμμεσα από τις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Για την ομαλή διεξαγωγή των γεωργικών δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη η συστηματική παρατήρηση των διάφορων σταδίων ανάπτυξης μιας καλλιέργειας. Στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα μελετηθεί η επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις και στην γενικότερη φυτοκάλυψη της περιοχής, μέσω κανονικοποιημένων δεικτών - προϊόντων δορυφορικής τηλεπισκόπησης.

Θέμα έργου

Γεωργία

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α' τάξης θα συλλέξουν δεδομένα δεικτών δορυφορικής τηλεπισκόπησης του δορυφόρου Sentinel-2, μέσω της πλατφόρμας Copernicus Data Space Ecosystem (https://dataspace.copernicus.eu/). Πιο συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν οι δείκτες: Δείκτης υγρασίας, δείκτης κανονικοποιημένης διαφοράς βλάστησης (NDVI), δείκτης υπέρυθρης ακτινοβολίας νερού εδάφους (SWIR), καθώς επίσης και οι εικόνες True Color. Τα δορυφορικά προϊόντα θα συλλεχθούν για την περιοχή μελέτης ανά ~δέκα ημέρες (ανάλογα με την περιόδο διεύλευσης του δορυφόρου επάνω από την περιοχή μελέτης) και θα επιλεγούν ημέρες χωρίς καθόλου ή με ελάχιστη νεφοκάλυψη. Οι εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν θα αφορούν το έτος 2023. Στη συνέχεια, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μελετήσουν εποπτικά τη χρονοσειρά δεδομένων που έχουν συλλέξει και θα ταξινομήσουν ποιοτικά τα διάφορα γεωγραφικά τμήματα των εικόνων ανάλογα με την ποιότητα της παρατηρούμενης φυτοκάλυψης, όπως θα προκύπτει από τη χρήση του δείκτη NDVI. Επίσης, με αφορμή τον εκτεταμμένο καύσωνα του Αυγούστου 2023 θα μελετηθεί η επίδραση αυτού στη φυτοκάλυψη της περιοχής μέσω των δεικτών NDVI, SWIR και NDVI. Για τη διεκπεραίωση του πρότζεκτ θα πραγματοποιηθούν τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις με τους μαθητές μέσω Webex.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.