Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her kan du finde de projekter, som vi har brug for din feedback på.

Climate Detectives (efterforskningskategori)

Team: Erosion Nullity Squad

Grækenland 14 år gammel   20 / 9

Projektets titel:

Ποιος μετακίνησε την ακτή; - Hvem tog stranden væk?

Forskningsspørgsmål

Τι συμβαίνει με την διάβρωση των ακτών; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτή την μεταβολή; Μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή το φαινόμενο αυτό;

Identificer det lokale miljø/klimaproblem, du ønsker at undersøge.

Η διάβρωση της ακτογραμμής στην Ελλάδα αποτελεί ένα επίκαιρο και σοβαρό φαινόμενο που έχει εμφανείς επιπτώσεις στο παράκτιο περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό περιλαμβάνει τη διαρκή απώλεια υλικού και εδάφους από τις ακτές λόγω φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται και στις παράκτιες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Οι φυσικοί παράγοντες που περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες ροές, τους κυματισμούς, τις θερμοκρασιακές και κλιματικές μεταβολές οδηγούν στη σταδιακή απώλεια του εδάφους και στην αλλαγή της γεωμορφολογίας των ακτών. Επίσης, η αύξηση του ύψους της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής συμβάλλει στη διαβρωτική επίδραση στις παράκτιες περιοχές.
Ωστόσο, η ανθρώπινη παρέμβαση αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες της διάβρωσης των ακτών. Η ανέγερση υποδομών, η λάθος αντιμετώπιση του προβλήματος, η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και η εκμετάλλευση των παράκτιων περιοχών έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ακτογραμμή, επιταχύνοντας τη διάβρωση και προκαλώντας αλλαγές στο παράκτιο οικοσύστημα.

Projektets emne

Klimaforandringer

Beskriv, hvordan du planlægger at undersøge det identificerede problem, og hvilke data du planlægger at analysere.

Βήμα 1: Εισαγωγή
- Εισαγωγή στο θέμα της διάβρωσης των ακτών, επίδραση στο παράκτιο περιβάλλον, την κοινότητα και την τοπική κοινωνία.
- Ερώτηση ερευνητικού προβλήματος: Ποιος είναι ο τρόπος μέτρησης της διάβρωσης των ακτών και πώς επηρεάζει το περιβάλλον;
Βήμα 2: Μελέτη Γεωμορφολογικών Χαρτών
- Εξήγηση των γεωμορφολογικών χαρτών και της σημασίας τους στην ανίχνευση της διάβρωσης.
- Ανάλυση χαρτών για να εντοπίσουν περιοχές με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.
Βήμα 3: Μελέτη Δεδομένων από Δορυφόρους Landsat 7 και 8, Sentinel
- Κατανόηση του πώς οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να ανιχνεύσουν τη διάβρωση των ακτών.
- Ανάλυση εικόνων για την παρακολούθηση των αλλαγών στις ακτές και την εντοπισμό πιθανών περιοχών διάβρωσης.
- Διάβρωση ακτών μετά από έντονα πλημμυρικά γεγονότα.
Βήμα 4: Κατασκευή Συστήματος Παρακολούθησης με Arduino για Ανύψωση Κυματισμού
- Εισαγωγή στο Arduino και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση κυματισμού.
- Κατασκευή απλού συστήματος μέτρησης κυματισμού που θα παρακολουθεί τις αλλαγές στην ακτογραμμή.
Βήμα 5: Ανάλυση και Σύνοψη Δεδομένων
- Σύγκριση των δεδομένων που προέκυψαν από γεωμορφολογικούς χάρτες, δορυφόρους και τη συσκευή Arduino.
- Αναφορά σε πιθανές συνδέσεις μεταξύ των μετρήσεων και των παρατηρήσεων από τις εικόνες και τη συσκευή μέτρησης κυματισμού.


Din feedback

Ekspertfeedback Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåede problem et problem, som de studerende rent faktisk kan undersøge? Er det gennemførligt, realistisk? Forklar venligst hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klimaet/det lokale miljø beskrevet? Angiv om nødvendigt den bredere videnskabelige kontekst, som det identificerede problem tilhører.