Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Erosion Nullity Squad

Grecja 14 lat   20 / 9

Tytuł projektu:

Ποιος μετακίνησε την ακτή; - Kto zabrał plażę?

Pytanie badawcze

Τι συμβαίνει με την διάβρωση των ακτών; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτή την μεταβολή; Μπορεί να επηρεάσει την καθημερινή ζωή το φαινόμενο αυτό;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η διάβρωση της ακτογραμμής στην Ελλάδα αποτελεί ένα επίκαιρο και σοβαρό φαινόμενο που έχει εμφανείς επιπτώσεις στο παράκτιο περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό περιλαμβάνει τη διαρκή απώλεια υλικού και εδάφους από τις ακτές λόγω φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζεται και στις παράκτιες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Οι φυσικοί παράγοντες που περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες ροές, τους κυματισμούς, τις θερμοκρασιακές και κλιματικές μεταβολές οδηγούν στη σταδιακή απώλεια του εδάφους και στην αλλαγή της γεωμορφολογίας των ακτών. Επίσης, η αύξηση του ύψους της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής συμβάλλει στη διαβρωτική επίδραση στις παράκτιες περιοχές.
Ωστόσο, η ανθρώπινη παρέμβαση αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες της διάβρωσης των ακτών. Η ανέγερση υποδομών, η λάθος αντιμετώπιση του προβλήματος, η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη και η εκμετάλλευση των παράκτιων περιοχών έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ακτογραμμή, επιταχύνοντας τη διάβρωση και προκαλώντας αλλαγές στο παράκτιο οικοσύστημα.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Βήμα 1: Εισαγωγή
- Εισαγωγή στο θέμα της διάβρωσης των ακτών, επίδραση στο παράκτιο περιβάλλον, την κοινότητα και την τοπική κοινωνία.
- Ερώτηση ερευνητικού προβλήματος: Ποιος είναι ο τρόπος μέτρησης της διάβρωσης των ακτών και πώς επηρεάζει το περιβάλλον;
Βήμα 2: Μελέτη Γεωμορφολογικών Χαρτών
- Εξήγηση των γεωμορφολογικών χαρτών και της σημασίας τους στην ανίχνευση της διάβρωσης.
- Ανάλυση χαρτών για να εντοπίσουν περιοχές με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.
Βήμα 3: Μελέτη Δεδομένων από Δορυφόρους Landsat 7 και 8, Sentinel
- Κατανόηση του πώς οι δορυφορικές εικόνες μπορούν να ανιχνεύσουν τη διάβρωση των ακτών.
- Ανάλυση εικόνων για την παρακολούθηση των αλλαγών στις ακτές και την εντοπισμό πιθανών περιοχών διάβρωσης.
- Διάβρωση ακτών μετά από έντονα πλημμυρικά γεγονότα.
Βήμα 4: Κατασκευή Συστήματος Παρακολούθησης με Arduino για Ανύψωση Κυματισμού
- Εισαγωγή στο Arduino και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μέτρηση κυματισμού.
- Κατασκευή απλού συστήματος μέτρησης κυματισμού που θα παρακολουθεί τις αλλαγές στην ακτογραμμή.
Βήμα 5: Ανάλυση και Σύνοψη Δεδομένων
- Σύγκριση των δεδομένων που προέκυψαν από γεωμορφολογικούς χάρτες, δορυφόρους και τη συσκευή Arduino.
- Αναφορά σε πιθανές συνδέσεις μεταξύ των μετρήσεων και των παρατηρήσεων από τις εικόνες και τη συσκευή μέτρησης κυματισμού.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.