Tere tulemast kliimadetektorite ekspertide armatuurlauale!

Siit leiate projektid, mille kohta me vajame teie tagasisidet.

Kliima detektiivid (uurimiskategooria)

Meeskond: Erosiooni nullimine Squad (Erosion Nullity Squad)

Kreeka 14 aastat vana   20 / 9

Projekti pealkiri:

Ποιος μετακίνησε την ακτή; - Kes võttis ranna ära?

Uurimisküsimus

Τι συμβαίνει με την διάβρωση των ακτών; Ποιοι παράγοντες mõjutavad seda την μεταβολή; Võib να mõjutάσει την καθημερινή elu seda φαινόμενο αυτό;

Määrake kindlaks kohalik keskkonna/kliima probleem, mida soovite uurida.

Η διάβρωση της ακτογραμμής στην Ελλάδα αποτελεί ένα επίκαιρο και σοβαρό φαινόμενο που έχει εμφανείς mõju στο παράκτιο περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό hõlmab τη διαρκή απώλεια υλικού και εδάφους από τις ακτές λόγω φυσικών ja ανθρωπογενών παραγόντων. Το πρόβλημα αυτό εντοπίζονται και στις παράκτιες περιοχές της Δυτικής Αττικής.
Οι φυσικοί παράγοντες που περιλαμβάνουν τις θαλάσσιες ροές, τους κυματισμούς, τις θερμοκρασιακές και κλιματική μεταβολές οδηγούν στη σταδιακή απώλεια του εδάφους και στην muutus της γεωμορφολογίας των ακτών. Επίσης, η αύξηση του ύψους του θάλασσας λόγω του κλιματικής αλλαγής συμβάλλει στη διαβρωτική mõju στις παράκτιες περιοχές.
Kuid, η inimliku παρέμβαση αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες της διάβρωσης των ακτών. Η ανέγερση υποδομών, η λάθος αντιμετώπιση του προβλήματος, η ανεξέλεγκτη τουριστική development και η εκμετάλλευση των παράκτιων περιοχών έχουν tõsiseid tagajärgi στην ακτογραμμή, επιταχύνοντας τη διάβρωση και προκαλώντας muudatusi στο παράκτιο οικοσύστημα.

Projekti teema

Kliimamuutus

Kirjeldage, kuidas kavatsete tuvastatud probleemi uurida ja milliseid andmeid kavatsete analüüsida.

Βήμα 1: Εισαγωγή
- Εισαγωγή στο θέμα της διάβρωσης των ακτών, mõju στο παράκτιο περιβάλλον, την κοινότητα και την τοπική κοινωνία.
- Ερώτηση ερευνητικού προβλήματος: Ποιος on ο τρόπος μέτρησης της διάβρωσης των ακτών ja kuidas mõjutab seda keskkonda;
Βήμα 2: Μελέτη Γεωμορφολογικών Χαρτών
- Εξήγηση των γεωμορφολογικών χαρτών και της σημασίας τους στην ανίχνευση της διάβρωσης.
- Ανάλυση χαρτών για να εντοπίσουν piirkondades με υψηλό κίνδυνο διάβρωσης.
Βήμα 3: Μελέτη Δεδομένων από Δορυφόρους Landsat 7 и 8, Sentinel
- Κατανόηση του πώς η δορυφορικές εικόνες saavad να ανιχνεύσουν τη διάβρωση των ακτών.
- Ανάλυση εικόνων για την παρακολούθηση των αλλαγών στις ακτές ja την εντοπισμό πιθανών περιοχών διάβρωσης.
- Διάβρωση ακτών μετά από έντονα πλημμυρικά γεγονότα.
Βήμα 4: Κατασκευή Συστήματος Παρακολούθησης με Arduino για Ανύψωση Κυματισμού
- Εισαγωγή στο Arduino και kuidas saab kasutada για μέτρηση κυματισμού.
- Κατασκευή απλού süsteemi μέτρησης κυματισμού που θα παρακολουθεί τις muudatusi στην ακτογραμμή.
Βήμα 5: Ανάλυση και Σύνοψη Δεδομένων
- Σύγκριση των δεδομένων που προέκυψαν από γεωμορφολογικούς χάρτες, δορυφόρους και τη συσκευή Arduino.
- Αναφορά σε πιθανές συνδέσεις μεταξύ των μετρήσεων και των παρατηρήσεων από τις εικόνες και τη συσκευή μέτρησης κυματισμού.


Teie tagasiside

Ekspertide tagasiside 1. etapp - 2023-2024
Kas pakutud probleem on probleem, mida õpilased saavad tegelikult uurida? Kas see on teostatav, realistlik? Palun selgitage, miks või miks mitte. Kas seos kliima/kohaliku keskkonnaga on välja töötatud? Vajaduse korral märkige laiem teaduslik kontekst, millesse tuvastatud probleem kuulub.