Mestské horúce body

Stručný opis V tomto súbore troch aktivít sa študenti dozvedia, ako zastavané prostredie vedie k efektu mestského tepelného ostrova a ako sa dá pozorovanie Zeme využiť na monitorovanie tohto efektu a podporu pokusov o jeho zníženie. V prvej aktivite študenti preskúmajú vizuálne údaje o teplote v meste a použijú ich na [...]