Krajina v ohrození - vyhliadky na život na malých ostrovoch

Stručný opis V tomto súbore štyroch aktivít sa žiaci dozvedia o príčinách a možných dôsledkoch zvyšovania hladiny morí a zároveň si rozvíjajú základné vedecké zručnosti. Aktivity uvádzajú kontext pomocou prípadovej štúdie a žiaci budú rozvíjať zručnosti v oblasti písania inštrukcií. Praktické aktivity zamerané na skúmanie dvoch hlavných faktorov, ktoré prispievajú k zvyšovaniu hladiny morí, poskytujú príležitosť [...]