16159968998_066ce7ba99_o
Webinārs Jautājiet zinātniekam

Webinārs Jautājiet zinātniekam

Skolas projekta Climate Detectives 2. fāzē skolēniem ir iespēja iesaistīties ar zinātnieks/klimata eksperts izmantojot vebināru. In šajā pasākumā skolēni var uzdot jautājumus, kas saistīti ar viņu pētījumiem, un uzzināt no ekspertiem par reāliem piemēriem un... zinātniski skaidrojumi saistībā ar studentu projektiem. 

Zemāk ir sniegta informācija par dažiem svarīgākajiem tīmekļa semināru "Jautājiet zinātniekam" notikumiem.

2020-2021

2018-2019