Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: Atelier scientifique Esquinance

Francija 13 gadus vecs   10 / 6

Projekta nosaukums:

ça va chauffer !

Pētījuma jautājums

Comment le réchauffement climatique favorise-t-il la fréquence des incendies de forêts ?

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Les incendies de l'été 2022 en France ont beaucoup marqué les Sud Girondins. Beaucoup voient au travers de cet épisode, les premiers effets visibles du réchauffement climatique dans notre région. Notre atelier s'est fixé comme mission d'étudier ces megafeux et de mieux comprendre leurs causes.

Projekta tēma

Meža ugunsgrēki

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Une étude sera menée sur le phénomène El Nino 2023 pour faire un lien entre sécheresse, climat et réchauffement climatique.
A l'échelle locale, une analyse des données satellites permettrait d'analyser les feux girondins de l'été 2022, notamment la forte propagation de ces incendies par le sous-sol. Nous étudierons la capacité d'adaptation de différentes essences d'arbre d'après des prévisions du climat régional fourni par des experts.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.