Laipni lūgti Klimata detektīvu ekspertu panelī!

Šeit varat atrast projektus, par kuriem mums būtu nepieciešama jūsu atgriezeniskā saite.

Klimata detektīvi (izmeklēšanas kategorija)

Komanda: C.B.S Air

Īrija 16 gadus vecs   4 / 0

Projekta nosaukums:

Gaisa kvalitāte mūsu skolas pagalmā

Pētījuma jautājums

Izpētīt gaisa kvalitāti mūsu skolas pagalmā, jo skola atrodas tuvu ļoti noslogotam ceļam, kas ved uz mūsu pilsētu.

Identificējiet vietējo vides/klimata problēmu, kuru vēlaties izpētīt.

Mūsu skola atrodas blakus ļoti noslogotam ceļam, kā arī pie 4 ceļu krustojuma Roscommon pilsētā. Uz šiem ceļiem ir nepārtraukta satiksmes plūsma, īpaši no rīta un vakarā. Mēs vēlamies izpētīt šo emisiju līmeni vietējā līmenī un to, kā tas varētu mūs ietekmēt. Skolēni piecas dienas nedēļā skolas teritorijā var pavadīt līdz pat astoņām vai deviņām stundām, ierodoties skolā agri, paliekot līdz vēlai stundai, lai trenētos sportam mūsu skolas laukumā, kas arī atrodas blakus intensīvi izmantotajam ceļam, vai paliekot līdz vēlai stundai, lai vakarā mācītos. Saskaņā ar Roskomonas grāfistes attīstības plānu 2022-2028 viens no stratēģiskajiem mērķiem turpmākai Roskomonas grāfistes attīstībai ir novirzīt ievērojamu daļu no grāfistes noteiktā iedzīvotāju skaita pieauguma uz Roskomonas pilsētu un Athlone rietumu daļu, tādējādi ļaujot šajās teritorijās radīt kritisko masu, lai nodrošinātu lielākas pakalpojumu iespējas un nodarbinātības iespējas. Tas, iespējams, varētu izraisīt ceļa noslogotību turpmākajos gados.

Projekta tēma

Gaisa piesārņojums

Aprakstiet, kā plānojat izpētīt identificēto problēmu un kādus datus plānojat analizēt.

Mēs plānojam reģistrēt gaisa kvalitāti skolas apkārtnē, izmantojot gaisa kvalitātes monitoru. Pašlaik mēs pētām un meklējam gaisa kvalitātes monitoru, kas mums būtu vispiemērotākais. Ar mūsu Klimata detektīvu koordinatora palīdzību mēs esam pieteikušies, lai saņemtu Gaisa kvalitātes platformu (AQP). Gaisa kvalitātes platforma ir neliela platforma, kuras pamatā ir Raspberry Pi dators un kura ir aprīkota ar sensoru komplektu, kas mēra dažādas apkārtējā gaisa īpašības. Papildus tam platformai ir GPS uztvērējs, kas ļauj noteikt atrašanās vietu.
Platforma mēra: cietās daļiņas (PM2,5 un PM10), oglekļa monoksīdu (CO), slāpekļa dioksīdu (NO2), amonjaku (NH3), oglekļa dioksīdu (CO2), temperatūru un mitrumu. Tas izmanto Raspberry Pi, lai piekļūtu internetam (izmantojot Wi-Fi) un nosūtītu datus uz centralizētu serveri. Šī tīmekļa vietne ļauj vizualizēt vairāku AQP atrašanās vietu un attiecīgos mērījumus reāllaikā. Kartes logrīks ļauj arī salīdzināt mērījumus ar jaunākajiem datiem, kas iegūti no satelīta Copernicus Sentinel-5p (Air Quality Platform | ESA Air Quality Platform).
Mūsu plāns ir vākt datus par gaisa kvalitāti dažādos laikos ziemas mēnešos mācību gada laikā visiedarbīgākajās vietās mūsu skolas pagalmā un arī skolas iekšienē. Pēc datu vākšanas mēs apkoposim rezultātus un informēsim skolas sabiedrību.


Jūsu atsauksmes

Ekspertu atsauksmes 1. posms - 2023-2024. gads
Vai ierosinātā problēma ir problēma, ko skolēni var reāli izpētīt? Vai tā ir īstenojama, reāla? Lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc vai kāpēc ne. Vai ir izstrādāta saikne ar klimatu/vietējo vidi? Vajadzības gadījumā norādiet plašāku zinātnisko kontekstu, kuram pieder identificētā problēma.