Αστροκαλλιεργητής

Σύντομη περιγραφή: Σε αυτό το σύνολο έξι δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα διερευνήσουν ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών και θα συσχετίσουν τους παράγοντες αυτούς με την ανάπτυξη φυτών στο διάστημα. Οι μαθητές θα μάθουν ότι τα φυτά χρειάζονται αέρα, φως, νερό, θρεπτικά συστατικά και σταθερή θερμοκρασία για να αναπτυχθούν. Οι μαθητές θα παρατηρήσουν τι συμβαίνει στα φυτά όταν μεταβάλλουν ορισμένους από αυτούς τους παράγοντες. Αυτοί [...]