Καιρός vs Κλίμα - Κατανόηση της διαφοράς μεταξύ καιρού και κλίματος

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σετ τριών δραστηριοτήτων, οι μαθητές θα μάθουν τη διαφορά μεταξύ καιρού και κλίματος. Θα αναγνωρίσουν τις διάφορες κλιματικές ζώνες και θα συλλέξουν τα δικά τους μετεωρολογικά δεδομένα. Θα αναλύσουν και θα συγκρίνουν ημερήσιες και μηνιαίες μετρήσεις της θερμοκρασίας του αέρα. Τέλος, θα μάθουν για διαφορετικά κλιματικά σενάρια και θα προσδιορίσουν τι σημαίνει αυτό για την [...]