Urbane hotspots

Kort beskrivelse I dette sÌt af tre aktiviteter vil eleverne lÌre, hvordan det byggede miljø fører til den urbane varmeø-effekt, og hvordan jordobservation kan bruges til at overvüge denne effekt og støtte forsøg pü at reducere den. I den første aktivitet udforsker eleverne visuelle temperaturdata for en by og bruger dem til at [...]