Hotspots i städerna

Kort beskrivning I denna uppsättning av tre aktiviteter kommer eleverna att lära sig hur den byggda miljön leder till den urbana värmeöeffekten och hur jordobservation kan användas för att övervaka denna effekt och stödja försök att minska den. I den första aktiviteten utforskar eleverna visuella temperaturdata för en stad och använder dem för att [...]