Välkommen till klimatdetektivernas expertpanel!

Här hittar du de projekt som vi skulle behöva din feedback på

Klimatdetektiver (utredningskategori)

Team: Asteroiderna

Sverige 10 år gammal   16 / 8

Projektets titel:

Vattnet stiger!

Forskningsfråga

Hur påverkas atmosfären av aktiviteter på jorden.

Identifiera det lokala miljö-/klimatproblem som du vill undersöka

Kan vi påverka atmosfären så att vattnets stigning minskas?

Ämne för projektet

Klimatförändringar

Beskriv hur du planerar att undersöka det identifierade problemet och vilka data du planerar att analysera.

Din feedback

Återkoppling från experter Fas 1 - 2023-2024
Är det föreslagna problemet ett problem som studenterna faktiskt kan undersöka? Är det genomförbart, realistiskt? Förklara varför eller varför inte. Är förhållandet till klimat/lokal miljö utrett? Ange vid behov det bredare vetenskapliga sammanhang som det identifierade problemet ingår i.