Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Asteroiderna

Švédsko 10 let   16 / 8

Název projektu:

Vattnet stiger!

Výzkumná otázka

Hur påverkas atmosfären av aktiviteter på jorden.

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Kan vi påverka atmosfären så att vattnets stigning minskas?

Téma projektu

Změna klimatu

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.