Η μαγεία του φωτός - Χρησιμοποιώντας φασματοσκόπια και χρωματικούς τροχούς για τη μελέτη των ιδιοτήτων του φωτός

Σύντομη περιγραφή Σε αυτό το σετ οκτώ δραστηριοτήτων, οι μαθητές εργάζονται ατομικά ή σε ομάδες για να κατασκευάσουν ένα φασματοσκόπιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση πηγών φωτός, όπως ο ήλιος, οι λυχνίες LED και μια οθόνη. Με τον τρόπο αυτό θα κατανοήσουν ότι το λευκό φως μπορεί να αναλυθεί σε πολλά διαφορετικά χρώματα και ότι τα σύνθετα [...]